alt

مکالمه بین Arash و setare

4 پیغام بازدید کنندگان

  1. ها الان دیدم. این چه یوزر نیمیه.
  2. اره مشکلیه؟ ترسا هم بگو ساین آپ کنه
  3. مـَسخَرَه میکونی مَسخَرَه کونَندَه؟
  4. ماشالا امضا ماشالا. الان این توماره باید زیرش امضا کنیم ما؟
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 4 تا 4