کاربری
کاربر گرامی به مافیاییا خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • ِYahoo
 • :(
  2
  2
 • :سوت
  65
  65
 • :45:
  45
  45
 • :113:
  113
  113
 • :112:
  112
  112
 • :))
  21
  21
 • :پی
  10
  10
 • :29:
  29
  29
 • :گل:
  53
  53
 • :7:
  7
  7
 • :دی
  4
  4
 • ;)
  3
  3
 • :25:
  25
  25
 • :66:
  66
  66
 • :55:
  55
  55
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :35:
  35
  35
 • :102:
  102
  102
 • =))
  24
  24
 • :13:
  13
  13
 • :34:
  34
  34
 • :)
  1
  1
 • :79:
  79
  79
 • :23:
  23
  23
 • :64:
  64
  64
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :33:
  33
  33
 • :78:
  78
  78
 • :|
  22
  22
 • :?:
  question
  question
 • :63:
  63
  63
 • :43_002:
  43 002
  43 002
 • :بوس:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :77:
  77
  77
 • :box:
  box
  box
 • :62:
  62
  62
 • :42:
  42
  42
 • :111:
  111
  111
 • :31:
  31
  31
 • :76:
  76
  76
 • :alert:
  alert
  alert
 • :61:
  61
  61
 • =((
  20
  20
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :110:
  110
  110
 • :30:
  30
  30
 • :71:
  71
  71
 • :60:
  60
  60
 • :54:
  54
  54
 • :19:
  19
  19
 • :40:
  40
  40
 • :قلب:
  8
  8
 • :109:
  109
  109
 • :70:
  70
  70
 • :59:
  59
  59
 • :18:
  18
  18
 • :39:
  39
  39
 • :106:
  106
  106
 • :28:
  28
  28
 • :69:
  69
  69
 • :58:
  58
  58
 • :50:
  50
  50
 • :17:
  17
  17
 • :38:
  38
  38
 • :بغل:
  6
  6
 • :105:
  105
  105
 • :27:
  27
  27
 • :68:
  68
  68
 • :57:
  57
  57
 • :48:
  48
  48
 • 😎
  16
  16
 • :37:
  37
  37
 • :104:
  104
  104
 • :26:
  26
  26
 • :67:
  67
  67
 • :56:
  56
  56
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :36:
  36
  36
 • :103:
  103
  103
 • :remove:
  x
  x
 • :thankss:
  thanks
  thanks
 • Zard
 • :11:
  11
  11
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :jadid (7):
  Jadid (7)
  Jadid (7)
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :دیی
  5
  5
 • :بپربپر:
  17
  17
 • :j:
  J
  J
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :fp:
  Fp
  Fp
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :iiiii:
  Iiiii
  Iiiii
 • :22:
  22
  22
 • :دیوار:
  13
  13
 • :i:
  I
  I
 • :barg:
  Barg
  Barg
 • :طوطی:
  Party Parrot
  Party Parrot
 • :پرستش:
  77
  77
 • :20:
  20
  20
 • :جوجو:
  Something Yellow
  Something Yellow
 • :زبوندرازی:
  66
  66
 • :yapyapyapf:
  Yapyapyapf
  Yapyapyapf
 • :hanghead:
  Hanghead
  Hanghead
 • :گلرز:
  55
  55
 • :jadid:
  Jadid
  Jadid
 • :wcsmiley:
  Wcsmiley
  Wcsmiley
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :02:
  02
  02
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :sardard:
  Sardard
  Sardard
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • :اسپم:
  19
  19
 • :10:
  10
  10
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :411617_shablon_03:
  411617 Shablon 03
  411617 Shablon 03
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :mocantina:
  Mocantina
  Mocantina
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :عصا:
  18
  18
 • :jadid (2):
  Jadid (2)
  Jadid (2)
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :brnheart:
  Brnheart
  Brnheart
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :4lqqtqv:
  4lqqtqv
  4lqqtqv
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :pirates5B15D_th:
  Pirates5B15D Th
  Pirates5B15D Th
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :49lpmxx:
  49lpmxx
  49lpmxx
 • :اشک:
  16
  16
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :blowcandle:
  Blowcandle
  Blowcandle
 • :pinkglassesf:
  Pinkglassesf
  Pinkglassesf
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :ریشسفید:
  15
  15
 • :danca13:
  Danca13
  Danca13
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :03:
  03
  03
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :999:
  999
  999
 • :lll:
  Lll
  Lll
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :ماچ:
  14
  14
 • :d:
  D
  D
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :hhhh:
  Hhhh
  Hhhh
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :swear1:
  Swear1
  Swear1
 • :flat:
  Flat
  Flat
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :157fs409780:
  157fs409780
  157fs409780
 • :kar:
  Kar
  Kar
 • :21:
  21
  21
 • :پسگردنی:
  12
  12
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :padded:
  Padded
  Padded
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :julgran:
  Julgran
  Julgran
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :computer3:
  Computer3
  Computer3
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hippie7:
  Hippie7
  Hippie7
 • :ey khoda:
  Ey Khoda
  Ey Khoda
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :2gwb921:
  2gwb921
  2gwb921
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • Roles
 • :tailor:
  Tailor
  Tailor
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :nigger:
  Nigger
  Nigger
 • :actor:
  Actor
  Actor
 • :hunter:
  Hunter
  Hunter
 • :surgeon:
  Surgeon
  Surgeon
 • :doctor:
  Doctor
  Doctor
 • :martyr:
  Martyr
  Martyr
 • :hider:
  Hider
  Hider
 • :suicidal:
  Suicidal
  Suicidal
 • :dictator:
  Dictator
  Dictator
 • :magician:
  Magician
  Magician
 • :yakuza:
  Yakuza
  Yakuza
 • :gunsmith:
  Gunsmith
  Gunsmith
 • :spy:
  Spy
  Spy
 • :dealer:
  Dealer
  Dealer
 • :mafiaslave:
  Mafiaslave
  Mafiaslave
 • :wizard:
  Wizard
  Wizard
 • :guard:
  Guard
  Guard
 • :sniper:
  Sniper
  Sniper
 • :cultslave:
  Cultslave
  Cultslave
 • :mafiaprostitute:
  Mafiaprostitute
  Mafiaprostitute
 • :witch:
  Witch
  Witch
 • :governor:
  Governor
  Governor
 • :sheriff:
  Sheriff
  Sheriff
 • :cultactor:
  Cultactor
  Cultactor
 • :mafiabastardmagicia
  Mafiabastardmagician
  Mafiabastardmagician
 • :towniedealer:
  Towniedealer
  Towniedealer
 • :godfather:
  Godfather
  Godfather
 • :samurai:
  Samurai
  Samurai
 • :cult:
  Cult
  Cult
 • :mafia:
  Mafia
  Mafia
 • :townie:
  Townie
  Townie
 • :garcia:
  Garcia
  Garcia
 • :prostitute:
  Prostitute
  Prostitute
 • :bulletproof:
  Bulletproof
  Bulletproof
 • :lawyer:
  Lawyer
  Lawyer
 • :tough:
  Tough
  Tough
 • :framer:
  Framer
  Framer
 • :priest:
  Priest
  Priest
 • :bodyguard:
  Bodyguard
  Bodyguard
 • :jester:
  Jester
  Jester
 • :thief:
  Thief
  Thief
 • :fifthcolumn:
  Fifthcolumn
  Fifthcolumn
 • :police:
  Police
  Police
 • :bastardmagician:
  Bastardmagician
  Bastardmagician
 • :invulnerable:
  Invulnerable
  Invulnerable
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :exorcist:
  Exorcist
  Exorcist
 • :pillager:
  Pillager
  Pillager
 • :assassin:
  Assassin
  Assassin
 • :Inspector:
  Inspector
  Inspector
 • GIF
 • :godfatheroffer:
  Godfather
  Godfather
 • :what:
  What
  What
 • :nailbite:
  Nail Bite
  Nail Bite
 • :trynottolaugh:
  Try Not To Laugh
  Try Not To Laugh
 • :gtfo:
  GTFO
  GTFO
 • :deniroyou:
  You
  You
 • :thankyou:
  THANK YOU
  THANK YOU
 • :stanley2:
  Stanley2
  Stanley2
 • :shrug:
  Shrug
  Shrug
دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
session بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: