کاربری
کاربر گرامی به مافیاییا خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • ِYahoo
 • :(
  2
  2
 • :سوت
  65
  65
 • :45:
  45
  45
 • :113:
  113
  113
 • :112:
  112
  112
 • :))
  21
  21
 • :پی
  10
  10
 • :29:
  29
  29
 • :گل:
  53
  53
 • :7:
  7
  7
 • :دی
  4
  4
 • ;)
  3
  3
 • :25:
  25
  25
 • :66:
  66
  66
 • :55:
  55
  55
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :35:
  35
  35
 • :102:
  102
  102
 • =))
  24
  24
 • :13:
  13
  13
 • :34:
  34
  34
 • :79:
  79
  79
 • :)
  1
  1
 • :23:
  23
  23
 • :64:
  64
  64
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :33:
  33
  33
 • :78:
  78
  78
 • :|
  22
  22
 • :63:
  63
  63
 • :?:
  question
  question
 • :43_002:
  43 002
  43 002
 • :بوس:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :77:
  77
  77
 • :62:
  62
  62
 • :box:
  box
  box
 • :42:
  42
  42
 • :111:
  111
  111
 • :31:
  31
  31
 • :76:
  76
  76
 • =((
  20
  20
 • :61:
  61
  61
 • :alert:
  alert
  alert
 • :41:
  41
  41
 • :110:
  110
  110
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :71:
  71
  71
 • :19:
  19
  19
 • :60:
  60
  60
 • :54:
  54
  54
 • :40:
  40
  40
 • :109:
  109
  109
 • :قلب:
  8
  8
 • :70:
  70
  70
 • :18:
  18
  18
 • :59:
  59
  59
 • :39:
  39
  39
 • :106:
  106
  106
 • :28:
  28
  28
 • :69:
  69
  69
 • :17:
  17
  17
 • :58:
  58
  58
 • :50:
  50
  50
 • :38:
  38
  38
 • :105:
  105
  105
 • :بغل:
  6
  6
 • :27:
  27
  27
 • :68:
  68
  68
 • 😎
  16
  16
 • :57:
  57
  57
 • :48:
  48
  48
 • :37:
  37
  37
 • :104:
  104
  104
 • :26:
  26
  26
 • :67:
  67
  67
 • :56:
  56
  56
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :36:
  36
  36
 • :103:
  103
  103
 • :remove:
  x
  x
 • :thankss:
  thanks
  thanks
 • Zard
 • :11:
  11
  11
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :jadid (7):
  Jadid (7)
  Jadid (7)
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :دیی
  5
  5
 • :بپربپر:
  17
  17
 • :j:
  J
  J
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :fp:
  Fp
  Fp
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :iiiii:
  Iiiii
  Iiiii
 • :دیوار:
  13
  13
 • :22:
  22
  22
 • :barg:
  Barg
  Barg
 • :i:
  I
  I
 • :طوطی:
  Party Parrot
  Party Parrot
 • :پرستش:
  77
  77
 • :20:
  20
  20
 • :جوجو:
  Something Yellow
  Something Yellow
 • :زبوندرازی:
  66
  66
 • :yapyapyapf:
  Yapyapyapf
  Yapyapyapf
 • :hanghead:
  Hanghead
  Hanghead
 • :گلرز:
  55
  55
 • :wcsmiley:
  Wcsmiley
  Wcsmiley
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :jadid:
  Jadid
  Jadid
 • :sardard:
  Sardard
  Sardard
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :02:
  02
  02
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • :اسپم:
  19
  19
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :10:
  10
  10
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :411617_shablon_03:
  411617 Shablon 03
  411617 Shablon 03
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :عصا:
  18
  18
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :mocantina:
  Mocantina
  Mocantina
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :brnheart:
  Brnheart
  Brnheart
 • :jadid (2):
  Jadid (2)
  Jadid (2)
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :4lqqtqv:
  4lqqtqv
  4lqqtqv
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :pirates5B15D_th:
  Pirates5B15D Th
  Pirates5B15D Th
 • :49lpmxx:
  49lpmxx
  49lpmxx
 • :اشک:
  16
  16
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :blowcandle:
  Blowcandle
  Blowcandle
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • :pinkglassesf:
  Pinkglassesf
  Pinkglassesf
 • :ریشسفید:
  15
  15
 • :danca13:
  Danca13
  Danca13
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :03:
  03
  03
 • :999:
  999
  999
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :ماچ:
  14
  14
 • :d:
  D
  D
 • :lll:
  Lll
  Lll
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :hhhh:
  Hhhh
  Hhhh
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :swear1:
  Swear1
  Swear1
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :157fs409780:
  157fs409780
  157fs409780
 • :flat:
  Flat
  Flat
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :پسگردنی:
  12
  12
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :kar:
  Kar
  Kar
 • :21:
  21
  21
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :padded:
  Padded
  Padded
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :computer3:
  Computer3
  Computer3
 • :julgran:
  Julgran
  Julgran
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hippie7:
  Hippie7
  Hippie7
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :ey khoda:
  Ey Khoda
  Ey Khoda
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :2gwb921:
  2gwb921
  2gwb921
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • Roles
 • :tailor:
  Tailor
  Tailor
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :nigger:
  Nigger
  Nigger
 • :actor:
  Actor
  Actor
 • :hunter:
  Hunter
  Hunter
 • :surgeon:
  Surgeon
  Surgeon
 • :doctor:
  Doctor
  Doctor
 • :martyr:
  Martyr
  Martyr
 • :hider:
  Hider
  Hider
 • :suicidal:
  Suicidal
  Suicidal
 • :dictator:
  Dictator
  Dictator
 • :magician:
  Magician
  Magician
 • :gunsmith:
  Gunsmith
  Gunsmith
 • :yakuza:
  Yakuza
  Yakuza
 • :spy:
  Spy
  Spy
 • :dealer:
  Dealer
  Dealer
 • :mafiaslave:
  Mafiaslave
  Mafiaslave
 • :guard:
  Guard
  Guard
 • :wizard:
  Wizard
  Wizard
 • :sniper:
  Sniper
  Sniper
 • :cultslave:
  Cultslave
  Cultslave
 • :mafiaprostitute:
  Mafiaprostitute
  Mafiaprostitute
 • :governor:
  Governor
  Governor
 • :witch:
  Witch
  Witch
 • :sheriff:
  Sheriff
  Sheriff
 • :cultactor:
  Cultactor
  Cultactor
 • :mafiabastardmagicia
  Mafiabastardmagician
  Mafiabastardmagician
 • :godfather:
  Godfather
  Godfather
 • :towniedealer:
  Towniedealer
  Towniedealer
 • :samurai:
  Samurai
  Samurai
 • :cult:
  Cult
  Cult
 • :mafia:
  Mafia
  Mafia
 • :garcia:
  Garcia
  Garcia
 • :townie:
  Townie
  Townie
 • :prostitute:
  Prostitute
  Prostitute
 • :bulletproof:
  Bulletproof
  Bulletproof
 • :lawyer:
  Lawyer
  Lawyer
 • :framer:
  Framer
  Framer
 • :tough:
  Tough
  Tough
 • :priest:
  Priest
  Priest
 • :bodyguard:
  Bodyguard
  Bodyguard
 • :jester:
  Jester
  Jester
 • :thief:
  Thief
  Thief
 • :fifthcolumn:
  Fifthcolumn
  Fifthcolumn
 • :police:
  Police
  Police
 • :bastardmagician:
  Bastardmagician
  Bastardmagician
 • :invulnerable:
  Invulnerable
  Invulnerable
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :exorcist:
  Exorcist
  Exorcist
 • :pillager:
  Pillager
  Pillager
 • :assassin:
  Assassin
  Assassin
 • :Inspector:
  Inspector
  Inspector
 • GIF
 • :godfatheroffer:
  Godfather
  Godfather
 • :what:
  What
  What
 • :nailbite:
  Nail Bite
  Nail Bite
 • :trynottolaugh:
  Try Not To Laugh
  Try Not To Laugh
 • :gtfo:
  GTFO
  GTFO
 • :deniroyou:
  You
  You
 • :thankyou:
  THANK YOU
  THANK YOU
 • :stanley2:
  Stanley2
  Stanley2
 • :shrug:
  Shrug
  Shrug
دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
session بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: