درود.
در اینجا مسائل و مشکلات فنی‌ای که توی سایت بهش برخوردین رو می‌تونین مطرح کنین تا برای رفعش اقدام شه. از انواع پیشنهادات فنی و غیرفنی هم استقبال می‌شه. با تشکر :دی