درود بر امیرحسین.

1. فرض کن یه فیلم میخوای بسازی یا یه داستان میخوای بنویسی، طرف چه موضوعاتی ممکنه بری؟ یه سری از ویژگی های این فیلم/داستان که برات برجسته س بگو.

2. یه سری تصمیم ها تو زندگی مهم هستن. مثلا سالی چنتا اینجوری داریم. یه سری ها خیلی خیلی مهمن. کلا ممکنه 3 یا 4 تا بیشتر نباشه. کدوما رو با عقل باید گرفت و کدوما رو با دل؟ کلا نقش تقابل عقل و دل در تصمیم گیری هاتُ توضیح بده.

3. چه عواملی در میزان اعتمادی که به آدما داری تعیین کننده س؟ و کلا تو چه مسائلی کمتر اعتماد می کنی؟

4. شخصیت مجازیت با حقیقیت چقدر فرق داره؟ فرض کن یه نفر امیرحسینُ فقط از مافیا و اون گروه تلگرامی میشناسه، یه نفر هم دوستش در مدرسه یا دانشگاه بوده؛ مهم ترین تفاوت تو برای این دو نفر چیا هست؟

5. خیلی ها یه سری لیست به صورت مکتوب یا ذهنی از کارایی که دوست دارن تا آخر عمر انجام بدن دارن. اگر داری بگو و اگه نداری بساز.

6. فرض کن دین کلا از زندگیت حذف بشه. یعنی جایی به دنیا اومدی که باور داری نه آخرتی هست نه هیچی. چقدر زندگیت فرق می کرد؟

7. یه تصویرسازی از خدات برامون انجام بده. و در شرایط سخت و ناخوش آیند زندگیت و در شرایطی که حس می کنی خدا کمکت کرده، یه تصویرسازی یا انتقال حس از خدات انجام بده.

8. اینُ هیچ توضیحی نده. اگه بهشت و جهنم یه این معنی که اسلام گفته وجود داشته باشه، چند درصد مردم به نظرت اهل بهشتن و چند درصد اهل جهنم؟ اگه تو جای خدا بودی این درصد ها چجوری میشد؟ فقط عدد بگو.

9. اگه 3 تا اتفاقُ تو زندگیت بخوای عوض کنی کدوم ها هستن؟ اگه نمیخوای بگی سنت در اون زمانُ بگو.

10. چنتا از تصمیم های مهمی که تو زندگیت گرفتی و الان فکر می کنی که اشتباه کردی بگو. به ترتیب اهمیت.

11. زندگیت به این مقاطع تقسیم شده. 10 تا 20. 20 تا 30. و همینجوری تا 60. یکیش نصفه س و بقیه شم ندیدی. تصویرسازی کن برای خودت. یه ترتیب از سخت بودن و بعد اهمیت و بعد میزان رضایت از خودت بده.

12. مهم ترین تغییراتی که باید در شخصیتت ایجاد شه چیا هستن به نظرت؟

13. یه دوست نزدیک و بعد یه همسر ایده آلُ تصور کن. 3 ویژگی مهم که باید داشته باشه و نباید داشته رو به ترتیب بگو.

چنتا دیگه م هست که باشه برای سری آخر. مرسی. خسته هم نباشی.