من گیج شدم. سر اینکه رضا با مهدی شدید درگیر بود به صدرا رای میدم. خیلی بعیده زرگری باشه بحثای رضا و مهدی، از طرفیم صدرا امروز خودشو به رضا چسبوند که اعتماد رضا رو برای همین فاز بخره.

رای به اعدام : صدرا

- - - Updated - - -

نقل قول نقل قول از Vecchia Signora نمایش پست ها

رای به اعدام : مهران

من اگه یار مهدی بودم وقتی 2 از 5 بودیم مهدی سریع نمیومد به من رای بده.