اقا من با گوشیم فعلا ثبت نام کنید اومدم خونه ویرایش میکنم