مث که منطق جواب نداده تو این بازی
از الان دارم میگم،سگ تو روح بیگناهتون با این بازیتون
افتضاح بودین،پژمان ترسا خصوصا شما ها

من حس پرزیدنتی دارم به خاتمی،به متینم امروز گفتم با اینکه همه کاراش منطقی بوده همه چیش اوکی بوده ولی حسم بهش پرزیدنته....حداد و رئیسی رو با منطق اعدام کردیم ریدن و بیگناه بودن،،،یه بارم احساس،اگه هم اشتباخ بود من از بازی خودم راضی بودم چون از نظر خودم خوب بودم

رای اعدام به خاتمی

متین قبول کن