اقا یک دور سریع تاسوعا عاشورا بزنیم اگه هستین حداقل نفرات 10 نفر
به 10 نفر رسیدین بازی ممکنه امشب استارت بخوره