به مافیاییا خوش آمدید!
برای مشاهده و شرکت در بازی‌ها ابتدا باید عضو شوید.
عضویت

نقش‌های مافیا: دوئل v1.0

نقش‌ها

برای مشاهده‌ی قابلیت‌ها، روی هر کارت نگه دارید یا کلیک کنید.

پدرخوانده
قابلیت روز: به ازای هر مافیای خودی جز خودش، قدرت رای اضافه دارد. (محاسبه لحظه‌ای - مجموعا حداکثر ۱۰ رای)
قابلیت شب: اگر جز خودش حداقل یک مافیای خودی وجود داشته باشد، پدرخوانده در شب ضدضربه است. (محاسبه لحظه‌ای)
۴مافیا
people-group
آدمکش
قابلیت روز: یک نقش غیرمافیای حریف را گروگان گرفته، در صورت اعدام آدمکش در آن فاز، او را نیز به قتل می‌رساند. (۱ سهمیه، تاثیر تا پایان بازی)
قابلیت شب: یک نقش غیرمافیای حریف را انتخاب کرده و او را به قتل می‌رساند. (هر شب ۱ بار)
2مافیا
skull
وکیل
قابلیت روز: یک مافیای خودی را انتخاب کرده و قدرت رای پایه‌ی او را دوبرابر می‌کند. (هر روز ۱ بار، تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک مافیای خودی را انتخاب کرده و او را در باقی آن شب ضدضربه می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۳مافیا
check-double
سناتور
قابلیت روز: در صورت اعدام مافیای خودی، می‌تواند از اعدام او جلوگیری کرده و نقشی از حریف که بیشترین رای را آورده اعدام کند. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: بر اساس اولویت، فعالیت قبلی حریف در آن شب را ملغی می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۴مافیا
right-from-bracket
ساقی
قابلیت روز: یک نقش حریف را انتخاب کرده و ۲ رای از قدرت رای او کم می‌کند. (هر روز ۱ بار، تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده و از فعالیت او در باقی آن شب جلوگیری می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۲مافیا
wine-glass
دزد
قابلیت روز: یک نقش حریف را انتخاب کرده، ۱ رای از قدرت رای او کم کرده و به خود اضافه می‌کند. (هر روز ۱ بار، تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک نقش غیرفرعی حریف را انتخاب کرده و او را بی‌نقش (مافیا ساده، پیرو فرقه یا شهروند ساده) می‌کند. (1 بار در بازی)
۲مافیا
people-robbery
تروریست
قابلیت روز: در صورت اعدام، یکی از رای دهندگان به خودش را به انتخاب خودش در پایان روز به قتل می‌رساند.
قابلیت شب: خود را فدا کرده و یک نقش حریف را به انتخاب خود به قتل می‌رساند، در صورت عدم موفقیت، می‌تواند یک مافیای خودی را به تروریست تبدیل کند.
4مافیا
skull
یاکوزا
قابلیت روز: در صورتی که تعداد مافیای خودی از تعداد مافیای حریف کمتر باشد، ۲ قدرت رای اضافه دریافت می‌کند. (محاسبه لحظه‌ای)
قابلیت شب: خود را فدا کرده، یک نقش حریف را به انتخاب خود به مافیای خودی با نقش دلخواه تبدیل می‌کند. در صورت عدم موفقیت، می‌تواند یک مافیای خودی را به یاکوزا تبدیل کند.
۲مافیا
angles-up
خیاط
قابلیت روز: به یک نقش خودی که در آن نوبت وارد بازی می‌شود لباس دلخواه می‌دهد. آن نقش قدرت رای و قابلیت خود را حفظ کرده اما در ظاهر و در محاسبات طبق لباس رفتار می‌کند. (هر روز ۱ بار - تاثیر تا پایان بازی).
قابلیت شب: در صورتی که در روز قبل از قابلیت خود استفاده نکرده باشد، در آن شب ضدضربه‌ است.
۴مافیا
shirt
شازده
قابلیت روز: یک نقش حریف را انتخاب کرده و قدرت رای دادن را از او می‌گیرد. (هر روز ۱ بار - تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: بر اساس اولویت، از فعالیت بعدی حریف جلوگیری می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۳مافیا
ban
شارلاتان
قابلیت روز: اگر در شب گذشته از قابلیتش استفاده نکرده باشد، در روز نمی‌توان به او رای داد مگر آخرین نقش خودی باقی‌مانده باشد.
قابلیت شب: یک نقشی که در بازی وجود ندارد و ممنوع هم نشده انتخاب می‌کند، به‌مدت یک فاز روز به آن نقش تبدیل می‌شود و قابلیت روز و قدرت رای آن نقش را می‌گیرد. (هر شب ۱ بار - غیرتکراری)
۱مافیا
eye-slash
مافیای ساده
قابلیت روز: ندارد.
قابلیت شب: ندارد.
۲مافیا
none
پیشوا
قابلیت روز: یک نقش خودی را انتخاب کرده و او را به پیرو فرقه تبدیل می‌کند. (هر روز ۱ بار)
قابلیت شب: درصورتی که تعداد نقش‌های خودی از نقش‌های حریف کمتر باشد، یک نقش فرقه یا شهروند حریف را انتخاب کرده، او را به پیرو فرقه خودی تبدیل می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۵فرقه
person-circle-plus
پیرو
قابلیت روز: به ازای هر نقش فرقه خودی جز خودش، ۱ قدرت رای اضافه می‌گیرد. (محاسبه لحظه‌ای)
قابلیت شب: در پایان هر شب اگر نقشی از حریف به قتل نرسیده باشد، باید یک پیرو فرقه خودی قربانی و کشته شود تا فرقه پابرجا بماند. (هر شب ۱ بار)
۱فرقه
people-group
همزاد
قابلیت روز: یک نقش حریف را انتخاب کرده، به‌مدت یک روز و یک شب به آن نقش تبدیل می‌شود و قابلیت روز و شب و قدرت رای آن نقش را می‌گیرد. (هر روز ۱ بار - غیرتکراری)
قابلیت شب: در صورتی که در روز تبدیل نشده باشد، یک نقش فرقه خودی را انتخاب کرده و اگر همزاد در آن شب زنده بماند، آن نقش نیز از مرگ در باقی آن شب در امان خواهد بود. (هر شب ۱ بار)
۲فرقه
copy
جنگیر
قابلیت روز: یک نقش خودی یا حریف را انتخاب کرده و قدرت رای او را برابر با قدرت رای خود می‌کند. (هر روز ۱ بار - تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده، او را تسخیر کرده، از قابلیت نقشش استفاده می‌کند. همچنین جلوی فعالیت آن نقش در باقی آن شب را می‌گیرد. (هر شب ۱ بار - نمی‌تواند از قابلیت‌های تک‌سهمیه استفاده کند)
۳فرقه
cat
مبلغ
قابلیت روز: یک نقش خودی یا حریف را انتخاب کرده و قدرت رای خود را برابر با قدرت رای او می‌کند. (هر روز ‍۱ بار - تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک نقش خودی را انتخاب کرده، هر نقشی از حریف که او را هدف قرار دهد به پیرو فرقه خودی تبدیل خواهد شد. (هر شب ۱ بار)
۲فرقه
bullhorn
روئین‌تن
قابلیت روز: درصورتی که تعداد شهروندان خودی از تعداد شهروندان حریف بیشتر باشد، ۲ قدرت رای اضافی دریافت می‌کند. همچنین قابلیت‌های روز حریف روی او اثری ندارند.
قابلیت شب: در شب نمی‌توان او را هدف قرار داد و فقط با اعدام از بازی حذف می‌شود.
۵شهروند
angles-up
سامورایی
قابلیت روز: خود را فدا کرده و یکی از نقش‌های غیرشهروند حریف را به قتل می‌رساند. (۱ بار در بازی)
قابلیت شب: یک نقش شهروند خودی را انتخاب کرده و از مرگ او در باقی شب جلوگیری می‌کند. همچنین هر نقشی از حریف که بخواهد در باقی آن شب هدف سامورایی را بکشد، کشته خواهد شد. (هر شب ۱ بار)
۴شهروند
skull
شهردار
قابلیت روز: در نوبت اول روز یک نقش شهروند خودی را انتخاب کرده، در باقی آن روز هیچ‌ نقشی نمی‌تواند به آن نقش رای بدهد. (هر روز ۱ بار، تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک بار در بازی می‌تواند خاموشی اعلام کند، بدین‌ترتیب در ادامه‌ی آن شب هیچ اتفاقی نمی‌افتد و فاز روز بعد آغاز می‌شود. (۱ بار در بازی)
۳شهروند
shield
قاضی
قابلیت روز: در صورت اعدام شهروند خودی، می‌تواند از اعدام او جلوگیری کرده و نقشی از حریف که بیشترین رای را آورده اعدام کند. (۱ بار در بازی)
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده و فعالیت قبلی او در آن شب را ملغی می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۴شهروند
gavel
شکارچی
قابلیت روز: یک نقش خودی را مخفیانه انتخاب کرده، در صورت اعدام آن نقش می‌تواند یکی از غیرشهروندان رای‌دهنده به او را در پایان روز به قتل برساند. (۱ بار در بازی)
قابلیت شب: یک نقش خودی را انتخاب کرده (هر شب ۱ بار)، هر نقش غیرشهروند حریف که آن نقش را در باقی آن شب هدف قرار دهد، کشته خواهد شد. (۱ بار در بازی)
۳شهروند
skull
فدایی
قابلیت روز: در صورت اعدام فدایی، در شب بعدش هیچ نقش خودی کشته نخواهد شد.
قابلیت شب: در صورت مرگ در شب، در شب بعدش هیچ نقش خودی کشته نخواهد شد.
۳شهروند
hand
پلیس
قابلیت روز: یک نقش غیرشهروند حریف را انتخاب کرده و قدرت رای دادن را از او می‌گیرد. (هر روز ۱ بار - تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک نقش غیرشهروند حریف را انتخاب کرده و او را به قتل می‌رساند. (۱ بار در بازی)
۴شهروند
handcuffs
دکتر
قابلیت روز: به ازای هر شهروند خودی جز خودش، ۱ قدرت رای اضافه دارد. (محاسبه لحظه‌ای)
قابلیت شب: یک نقش‌ خودی را انتخاب کرده و در صورتی که در آن شب پیش از آن کشته شده باشد، او را نجات می‌دهد. (هر شب ۱ بار)
۱شهروند
people-group
پرستار
قابلیت روز: اگر دکتر در بازی باشد، ۲ قدرت رای اضافه دارد. (محاسبه لحظه‌ای)
قابلیت شب: یک نقش‌ شهروند خودی را انتخاب کرده و از کشته شدن او در باقی آن شب جلوگیری می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۲شهروند
user-doctor
نگهبان
قابلیت روز: یک نقش حریف را انتخاب کرده و قابلیت روز او را در باقی آن روز از او می‌گیرد. (هر روز ۱ بار - تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک نقش را انتخاب کرده، اگر نقش حریف باشد از فعالیت او در باقی آن شب جلوگیری کرده و اگر نقش خودی باشد، از فعالیت‌های انجام شده روی او در باقی آن شب جلوگیری می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۳شهروند
user-slash
شیخ
قابلیت روز: یک شهروند خودی جز خودش را مخفیانه انتخاب می‌کند و او را تحت پوشش قرار می‌دهد. هر بار که نقشی از حریف به شهروندان تحت‌پوشش شیخ رای بدهد، ۱ رای به قدرت رای شیخ اضافه می‌شود. (هر روز ۱ بار، تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک شهروند خودی یا حریف را انتخاب کرده و از هر گونه جذب و تغییر نقش او در باقی آن شب جلوگیری می‌کند. (هر شب ۱ بار)
۲شهروند
angle-up
شعبده‌باز
قابلیت روز: در صورتی که رای بیاورد، می‌تواند شعبده کند و به‌تعداد کسانی که به او رای داده‌اند، به قدرت رای خود اضافه کند. (۱ بار در بازی)
قابلیت شب: دو نقش خودی یا حریف را انتخاب کرده، در باقی آن شب هر کسی یکی از آن دو نقش را هدف قرار دهد درعوض نقش دیگر را هدف قرار می‌دهد. (هر شب ۱ بار)
۲شهروند
wand-magic-sparkles
حرفه‌ای
قابلیت روز: تا زمانی که از قابلیت شب خود استفاده نکرده، قدرت رایش دوبرابر می‌شود.
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده و او را به قتل می‌رساند. (۱ بار در بازی) همچنین در شب نمی‌توان فعالیت او را ملغی یا از آن جلوگیری کرد.
۳شهروند
check-double
کلانتر
قابلیت روز: یک بار در بازی می‌تواند حکومت نظامی اعلام کند، بدین‌ترتیب در آن روز هیچ اعدامی انجام نمی‌شود و بلافاصله فاز شب بعد آغاز می‌شود. (۱ بار در بازی)
قابلیت شب: یک نقش غیرشهروند حریف را انتخاب کرده و او را به قتل می‌رساند. در صورت موفقیت، ۱ قدرت رای به کلانتر اضافه می‌شود. (هر شب ۱ بار)
1شهروند
forward-step
کارآموز
قابلیت روز: درصورتی که نقش شهروند خودی اعدام شود،‌ کارآموز می‌تواند از روز بعد نقش او (شامل قابلیت‌ها و قدرت رای) را بگیرد. (۱ بار در بازی)
قابلیت شب: هر نقش شهروندی که او را هدف قرار دهد، یک سهمیه از آن قابلیت به کارآموز برای شب‌های بعد داده می‌شود.
۲شهروند
graduation-cap
مستشار
قابلیت روز: هر بار که یک نقش شهروند خودی وارد بازی شود، ۱ قدرت رای به مستشار اضافه می‌شود. (مجموعا حداکثر ۶ رای)
قابلیت شب: یک نقش شهروند دلخواه که ممنوع نباشد انتخاب کرده و از قابلیت شب آن نقش استفاده می‌کند. (هر شب ۱ بار - غیرتکراری)
۳شهروند
people-group
شهروند ساده
قابلیت روز: ندارد.
قابلیت شب: ندارد.
۲شهروند
none
قاتل
قابلیت روز: اگر جز خودش حداقل یک نقش خودی دیگر در بازی وجود داشته باشد، می‌تواند به جای رای دادن پنهان شود، در این صورت در ادامه‌ی آن فاز رای دریافت نخواهد کرد. (هر روز ۱ بار - تاثیر تا پایان روز)
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده و آن نقش را به قتل می‌رساند. (هر شب ۱ بار)
۲فرعی
eye-slash
جلاد
قابلیت روز: اگر حدسش درست باشد، در پایان روز می‌تواند نقشی از حریف که بعد از اعدامی بیشترین رای را آورده به قتل برساند. (۱ بار در بازی)
قابلیت شب: یک نقش حریف را حدس می‌زند که در روز بعد اعدام می‌شود. (هرشب ۱ بار)
۴فرعی
right-from-bracket
دلقک
قابلیت روز: یک نقش غیرشهروند خودی را مخفیانه انتخاب می‌کند، در صورت اعدام آن نقش در آن روز، دلقک به‌جایش اعدام می‌شود.
قابلیت شب: یک نقش خودی یا حریف را انتخاب کرده، در باقی آن شب هر کسی آن نقش را هدف قرار دهد درعوض دلقک را هدف قرار می‌دهد. (هر شب ۱ بار)
۲فرعی
shuffle
دیکتاتور
قابلیت روز: هر بار که یک مافیا یا فرقه‌‌ی خودی یا حریف در بازی به قتل برسد یا اعدام شود، ۱ قدرت رای به دیکتاتور اضافه می‌شود. (محاسبه لحظه‌ای - مجموعا حداکثر 8 رای)
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده، در صورتی که آن نقش در باقی آن شب فعالیت داشته باشد، دیکتاتور هدف فعالیتش را مشخص می‌کند. (هر شب ۱ بار)
4فرعی
angle-up
جادوگر
قابلیت روز: به ازای تعداد نقش‌های جادو شده قدرت رای اضافه دارد. (مجموعا حداکثر ۸ رای)
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده و او را جادو می‌کند. فعالیت نقشی که جادو شده روی جادوگر انجام نمی‌شود. (هر روز ۱ بار - تاثیر تا زمان زنده بودن جادوگر)
۳فرعی
angle-up
جوکر
قابلیت روز: در صورت اعدام، از اعدام گریخته و به یک نقش غیرشهروند انتخابی که ممنوع نشده باشد، تبدیل می‌شود. (۱ بار در بازی)
قابلیت شب: ترتیب اولویت‌های اهداف حریف را برعکس می‌کند، بدین‌ترتیب اولویت ۱۰ به اولویت ۱ و اولویت ۱ به اولویت ۱۰ تبدیل می‌شود. (۱ بار در بازی)
۳فرعی
face-grin-tongue-wink