برای دیدن محتوای انجمن باید ورود کنید. اگر حساب کاربری ندارید اکنون ثبت‌نام کنید.

مدال‌ها

مدال‌های دسته‌بندی‌نشده دسته‌بندی نشده
حامی مالی مافیاییا
این کاربر به بقای سایت کمک کرده است
مجموع مدال‌ها: 13
خاندان برنده
مجموع مدال‌ها: 5
مافیا
جایزه متین
اهدایی به گاد بازی
مجموع مدال‌ها: 20
داستان ماندگار
نویسنده‌ی یک داستان ماندگار
مجموع مدال‌ها: 1
بهترین بازیکن
مجموع مدال‌ها: 21
تعیین‌کننده
موثرترین بازیکن در نتیجه‌ی بازی
مجموع مدال‌ها: 14
جایزه ویژه‌ی گاد
مجموع مدال‌ها: 12
بهترین بیگناه
مجموع مدال‌ها: 22
بهترین گناهکار
مجموع مدال‌ها: 17
بهترین نقش فرعی
مجموع مدال‌ها: 8
بهترین بیگناه ویژه
تاثیرگذاری ویژه در پیروزی بیگناهان
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه جلاد
موثرترین بازیکن در اعدام‌ها
مجموع مدال‌ها: 6
جایزه استاد اعظم
عملکرد استادانه در مدیریت بازی
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه سامورایی
فداکارترین بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 4
جایزه رویین‌تن
عملکرد درخشان در نقش رویین‌تن
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه بازیگر
فرورفته‌درنقش‌ترین بازیکن
مجموع مدال‌ها: 5
جایزه هوکر
خوش‌خواب‌ترین هوکر تاریخ مافیا
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه کلانتر
جایزه ویژه گاد
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه فری
بدشانس‌ترین بازیکن در فاز شب
مجموع مدال‌ها: 19
جایزه پویا
خداوندگار اقتدار و صلابت
مجموع مدال‌ها: 5
جایزه محمد فلورین
جنتلمن‌ترین بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 2
جایزه مَهدی
موذیانه‌ترین عملکرد در فاز روز
مجموع مدال‌ها: 13
جایزه سیّد
موثرترین بازیکن در بحث‌ها
مجموع مدال‌ها: 13
جایزه امین
مدال جستجوگر حقیقت
مجموع مدال‌ها: 5
جایزه یاسین
بهترین حدس‌ها در بازی
مجموع مدال‌ها: 14
جایزه عرفان
تلاشگرترین (متلاشی‌ترین) بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 14
جایزه چاوش
چاوش‌ترین بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 7
جایزه آرش
بهترین ایده‌پرداز بازی
مجموع مدال‌ها: 11
جایزه محمدرضا (MIP)
بیشترین پیشرفت نسبت به ادوار قبل
مجموع مدال‌ها: 8
جایزه رامتین
بهترین بازگشت به اوج
مجموع مدال‌ها: 2
جایزه رضا (مدال سرسختی)
سرسخت‌ترین بازیکن در اعدام‌ها
مجموع مدال‌ها: 12
تیزبین‌ترین بازیکن
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین تحلیل‌گر
مجموع مدال‌ها: 11
استدلال برتر
بهترین استدلال‌های بازی
مجموع مدال‌ها: 15
بهترین نوشته تحلیلی
مجموع مدال‌ها: 27
استراتژیست
بهترین استراتژی در بازی
مجموع مدال‌ها: 11
بهترین عملکرد در فاز شب
مجموع مدال‌ها: 28
بهترین عملکرد در فاز روز
مجموع مدال‌ها: 21
گناهکار برنده
مجموع مدال‌ها: 40
بیگناه برنده
مجموع مدال‌ها: 60
فرعی برنده
مجموع مدال‌ها: 15
جایزه کمک گاد
کمک ویژه به برگزاری بازی
مجموع مدال‌ها: 3
جایزه‌ی مفیستوفلس
مجموع مدال‌ها: 1
تمشک زرین
بدترین بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 4
تحقیقات جنایی
مدال برنز کاراگاهی
مجموع مدال‌ها: 1
مدال نقره‌ی کاراگاهی
مجموع مدال‌ها: 0
مدال طلای کاراگاهی
مجموع مدال‌ها: 0
جایزه همزن طلایی
اهدایی به بهترین همزن در بازی
مجموع مدال‌ها: 2
هالووین
بهترین اسم
بهترین انتخاب اسم در هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین عکس
بهترین انتخاب عکس در هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین پست
بهترین پست در هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین شخصیت: نفر سوم
بهترین شخصیت‌های ساخته‌شده در هالووین
مجموع مدال‌ها: 1
بهترین شخصیت: نفر دوم
بهترین شخصیت‌های ساخته‌شده در هالووین
مجموع مدال‌ها: 1
بهترین شخصیت: نفر اول
بهترین شخصیت‌های ساخته‌شده در هالووین
مجموع مدال‌ها: 1
بهترین بازیگر: نفر سوم
بهترین بازیگر‌های هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین بازیگر: نفر دوم
بهترین بازیگرهای هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین بازیگر: نفر اول
بهترین بازیگرهای هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
اتصال به گوگل
اتصال به گوگل
بالا پایین