به مافیاییا خوش آمدید!
برای مشاهده و شرکت در بازی‌ها ابتدا باید عضو شوید.
عضویت

مدال‌ها

مدال‌های دسته‌بندی‌نشده دسته‌بندی نشده
حامی مالی مافیاییا
این کاربر به بقای سایت کمک کرده است
مجموع مدال‌ها: 13
مافیا
جایزه متین
اهدایی به گاد بازی
مجموع مدال‌ها: 19
داستان ماندگار
نویسنده‌ی یک داستان ماندگار
مجموع مدال‌ها: 1
بهترین بازیکن
مجموع مدال‌ها: 19
تعیین‌کننده
موثرترین بازیکن در نتیجه‌ی بازی
مجموع مدال‌ها: 14
جایزه ویژه‌ی گاد
مجموع مدال‌ها: 12
بهترین بیگناه
مجموع مدال‌ها: 21
بهترین گناهکار
مجموع مدال‌ها: 17
بهترین نقش فرعی
مجموع مدال‌ها: 8
بهترین بیگناه ویژه
تاثیرگذاری ویژه در پیروزی بیگناهان
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه جلاد
موثرترین بازیکن در اعدام‌ها
مجموع مدال‌ها: 6
جایزه استاد اعظم
عملکرد استادانه در مدیریت بازی
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه سامورایی
فداکارترین بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 4
جایزه رویین‌تن
عملکرد درخشان در نقش رویین‌تن
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه بازیگر
فرورفته‌درنقش‌ترین بازیکن
مجموع مدال‌ها: 5
جایزه هوکر
خوش‌خواب‌ترین هوکر تاریخ مافیا
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه کلانتر
جایزه ویژه گاد
مجموع مدال‌ها: 1
جایزه فری
بدشانس‌ترین بازیکن در فاز شب
مجموع مدال‌ها: 19
جایزه پویا
خداوندگار اقتدار و صلابت
مجموع مدال‌ها: 5
جایزه محمد فلورین
جنتلمن‌ترین بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 2
جایزه مَهدی
موذیانه‌ترین عملکرد در فاز روز
مجموع مدال‌ها: 13
جایزه سیّد
موثرترین بازیکن در بحث‌ها
مجموع مدال‌ها: 13
جایزه امین
مدال جستجوگر حقیقت
مجموع مدال‌ها: 5
جایزه یاسین
بهترین حدس‌ها در بازی
مجموع مدال‌ها: 14
جایزه عرفان
تلاشگرترین (متلاشی‌ترین) بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 14
جایزه چاوش
چاوش‌ترین بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 7
جایزه آرش
بهترین ایده‌پرداز بازی
مجموع مدال‌ها: 11
جایزه محمدرضا (MIP)
بیشترین پیشرفت نسبت به ادوار قبل
مجموع مدال‌ها: 8
جایزه رامتین
بهترین بازگشت به اوج
مجموع مدال‌ها: 2
جایزه رضا (مدال سرسختی)
سرسخت‌ترین بازیکن در اعدام‌ها
مجموع مدال‌ها: 12
تیزبین‌ترین بازیکن
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین تحلیل‌گر
مجموع مدال‌ها: 11
استدلال برتر
بهترین استدلال‌های بازی
مجموع مدال‌ها: 15
بهترین نوشته تحلیلی
مجموع مدال‌ها: 27
استراتژیست
بهترین استراتژی در بازی
مجموع مدال‌ها: 11
بهترین عملکرد در فاز شب
مجموع مدال‌ها: 28
بهترین عملکرد در فاز روز
مجموع مدال‌ها: 21
گناهکار برنده
مجموع مدال‌ها: 38
بیگناه برنده
مجموع مدال‌ها: 58
فرعی برنده
مجموع مدال‌ها: 15
جایزه کمک گاد
کمک ویژه به برگزاری بازی
مجموع مدال‌ها: 3
جایزه‌ی مفیستوفلس
مجموع مدال‌ها: 1
تمشک زرین
بدترین بازیکن بازی
مجموع مدال‌ها: 4
تحقیقات جنایی
مدال برنز کاراگاهی
مجموع مدال‌ها: 1
مدال نقره‌ی کاراگاهی
مجموع مدال‌ها: 0
مدال طلای کاراگاهی
مجموع مدال‌ها: 0
جایزه همزن طلایی
اهدایی به بهترین همزن در بازی
مجموع مدال‌ها: 2
هالووین
بهترین اسم
بهترین انتخاب اسم در هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین عکس
بهترین انتخاب عکس در هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین پست
بهترین پست در هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین شخصیت: نفر سوم
بهترین شخصیت‌های ساخته‌شده در هالووین
مجموع مدال‌ها: 1
بهترین شخصیت: نفر دوم
بهترین شخصیت‌های ساخته‌شده در هالووین
مجموع مدال‌ها: 1
بهترین شخصیت: نفر اول
بهترین شخصیت‌های ساخته‌شده در هالووین
مجموع مدال‌ها: 1
بهترین بازیگر: نفر سوم
بهترین بازیگر‌های هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین بازیگر: نفر دوم
بهترین بازیگرهای هالووین
مجموع مدال‌ها: 2
بهترین بازیگر: نفر اول
بهترین بازیگرهای هالووین
مجموع مدال‌ها: 2