به مافیاییا خوش آمدید!
برای مشاهده و شرکت در بازی‌ها ابتدا باید عضو شوید.
عضویت

بازی دور چندم مافیا سرعتی

نمایش کاربران

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
  • #1
نقش‌ها

نقش‌های بازی​

مافیا


پدرخوانده  او به طور کامل ضدضربه و ضدپرسش است و فقط با اعدام از بازی حذف می‌شود. تا زمانی که پدرخوانده در بازی باشد، در صورت مرگ هر کدام از اعضای دیگر مافیا به جز شارلاتان، فرد دیگری از مافیا (از جمله خود پدرخوانده) می‌تواند با حفظ نقش خود نقش فرد مرده را بگیرد. با اعدام پدرخوانده این قابلیت از دست می‌رود.  همون پدرخوانده خودمونه ولی تیر نداره، به جاش تا وقتی پدرخوانده توی بازی باشه مافیا می‌تونه نقش اعضای مرده‌اش رو نگه داره و هیچ نقشیش از بازی حذف نمی‌شه. پدرخوانده

او به طور کامل ضدضربه و ضدپرسش است و فقط با اعدام از بازی حذف می‌شود.
تا زمانی که پدرخوانده در بازی باشد، در صورت مرگ هر کدام از اعضای دیگر مافیا به جز شارلاتان، فرد دیگری از مافیا (از جمله خود پدرخوانده) می‌تواند با حفظ نقش خود، نقش فرد مرده را بگیرد. با اعدام پدرخوانده این قابلیت از دست می‌رود.final.jpgوکیل

شب‌ها یکی از اعضای مافیا را انتخاب کرده و او را به مدت یک فاز ضدضربه و ضدپرسش می‌کند. همچنین در صورت اعدام آن فرد در روز بعد، نقش شهروندی انتخابی توسط وکیل برای او اعلام خواهد شد.
او همچنین یک بار در بازی می‌تواند در فاز شب برای یک نفر پاپوش درست کند؛ بدین‌ترتیب که یک نقش از مافیا برای او انتخاب کرده و در صورت مرگ یا اعدام آن فرد تا آخر بازی، نقش پاپوش اعلام می‌شود. این کار روی پارتیزان و نقش‌های فرعی تاثیری ندارد.

1685976477728.pngآدمکش

تعداد محدودی تیر دارد که با آن‌ها در شب‌ می‌تواند یکی از بیگناهان را به قتل برساند، مگر فرد ضدضربه (پارتیزان، کلانتر و جایزه‌بگیر) باشد یا در آن شب محافظت شده باشد.
او همچنین در تعدادی از شب‌ها یک نفر را گروگان می‌گیرد، بدین‌ترتیب فعالیت‌های آن فرد در آن شب انجام نخواهد شد. در صورت مرگ آدمکش در همان شب یا اعدامش در روز بعد، آدمکش فردی را که گروگان گرفته نیز به قتل می‌رساند؛ مگر آن فرد ضدضربه باشد. اگر این اتفاق در شب بیفتد، محافظت نیز می‌تواند جلوی مرگ گروگان را بگیرد.
درصورت اعدام پلیس یا درصورتی که مفتش نقش پلیس را درست حدس بزند، آدمکش یک تیر اضافه دریافت خواهد کرد.

dadadad.jpgمفتش

هر شب می‌تواند نقش افراد را با اشاره متن نوشته‌شده در بازی، حدس بزند. اگر بتواند درست حدس بزند، فرد کشته می‌شود و اگر نتواند درست حدس بزند، در آن شب دیگر حدسی ندارد. تعداد حدس درست در این حالت، محدودیتی ندارد و هیچ‌چیز نمی‌تواند جلوی مرگ فرد را بگیرد.
مفتش نوع دیگری از حدس (بدون اشاره به متن بازی) را دارد. اگر این حدس درست باشد، فرد کشته می‌شود و در غیر این صورت خود مفتش خواهد مرد و نقشش نیز به طور کامل از نقش‌های تیم مافیا حذف می‌شود.
او همچنین می‌تواند یک بار در بازی، در پایان فاز روز نقش یک نفر را حدس بزند. در این صورت اگر حدس مفتش صحیح باشد، در پایان روز به جای فرد اعدامی، خود مفتش و فردی که مفتش نقشش را حدس زده اعدام می‌شوند و اگر حدس مفتش غلط باشد، فقط خودش اعدام خواهد شد. در این حالت اعدامی دیگری نداریم.

مفتش اگر در فاز شب نقش پارتیزان را اشتباه حدس بزند، یا اگر نقش کس دیگری را به اشتباه پارتیزان حدس بزند، خودش کشته خواهد شد. همچنین اگر نقش پارتیزان را درست حدس بزند، مفتش و پارتیزان هر دو می‌میرند. اگر مفتش در فاز روز نقش پارتیزان را به اشتباه حدس بزند یا کسی را به اشتباه پارتیزان حدس بزند، نه تنها خودش بلکه یک عضو دیگر مافیا (به‌ترتیب پدرخوانده، وکیل، هکر، شارلاتان، آدمکش) نیز از بازی خارج می‌شود.
مفتش نمی‌تواند نقش پلیسی که مخفی شده را حدس بزند. درصورتی که مفتش نقش پلیس را درست حدس بزند، آدمکش یک تیر اضافه دریافت خواهد کرد.

sasasa.jpgشارلاتان

شب‌ها می‌تواند یک نفر را انتخاب کرده و نقش اعلامی خود را با او عوض کند. بدین‌ترتیب در صورت مرگ، پرسش پلیس یا اعدام فرد هدف تا فاز روز بعد، نقشش شارلاتان اعلام خواهد شد و در صورت مرگ، پرسش یا اعدام شارلاتان تا فاز روز بعد، نقشش نقش فرد هدف اعلام می‌شود.
اگر فرد دیگری با نقش اعلامی شارلاتان اعدام شود، شارلاتان می‌تواند یک نفر را انتخاب کرده و در صورت مرگ، پرسش یا اعدام فرد انتخاب شده تا آخر بازی، نقش اعلامی او شارلاتان خواهد بود (این بند فقط یک مرتبه است).
همچنین وی می‌تواند به مدت محدود به شهروندان تفنگ خراب بدهد؛ آن شهروند اگر با تفنگ خراب شارلاتان شلیک کند، اتفاقی برای هدفش نخواهد افتاد و نقشش نیز نزد مافیا لو می‌رود.
شارلاتان اگر بیش از یک نقش داشته باشد (مثلا شارلاتان و وکیل باشد) در صورت مرگ و اعدام فقط شارلاتان اعلام خواهد شد. همچنین در صورت اعدام شارلاتان، مافیا به‌طور کل این نقش را از دست می‌دهد. اعمال نقش شارلاتان روی پارتیزان و نقش‌های فرعی تاثیری ندارد.

ikikikik.jpgهکر

شب‌ها یک نفر (مافیا یا غیرمافیا) را انتخاب کرده و او را با هک کردن از دسترس خارج می‌کند، بدین‌ترتیب کسی جز اعضای مافیا نمی‌تواند در آن شب آن فرد را هدف قرار دهد و خود آن فرد نیز نمی‌تواند فعالیتی جز تماس اضطراری داشته باشد. فرد از هک شدن خود مطلع نمی‌شود.
هدف تیر آدمکش و هک هکر در یک شب نمی‌تواند یکسان باشد. اعمال نقش هکر روی پارتیزان تاثیری ندارد. فعالیت هکر به تمام فعالیت‌ها ارجح است.
هکر نمی‌تواند دو شب پیاپی یک نفر را هک کند.

شهروندان

partisan.jpgپارتیزان

قدرتمندترین نقش شهروندان است و جز با اعدام یا حدس صحیح مفتش یا یاغی از بازی حذف نمی‌شود.
پارتیزان یک بار در بازی می‌تواند در طول روز خود را فدا کند و مفتش را حدس بزند، در این صورت پارتیزان با اعلام نقش درجا از بازی خارج شده و اگر حدسش درست باشد مفتش را نیز از بازی خارج می‌کند، سپس فاز ادامه می‌یابد و فرد اعدامی در آن فاز نقش واقعی‌اش اعلام می‌شود.

sheriff.jpgکلانتر

یکی از افراد قدرتمند شهر است و آدمکش نمی‌تواند او را به قتل برساند.
کلانتر می‌تواند یک بار در طول بازی و در فاز شب، به یک نفر شلیک کند. اگر آن فرد گناه‌کار باشد، در صورت ضد ضربه نبودن (یا محافظت نشدن)، خواهد مرد و در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر آن فرد بی‌گناه باشد، کلانتر خواهد مرد؛ اما آن شب بی‌گناه دیگری کشته نمی‌شود.
در صورت اعدام کلانتر نیز، در فاز شب بعدی هیچ بی‌گناهی کشته نمی‌شود.

police.jpgپلیس

شب‌ها یک نفر را انتخاب کرده و نقش او را استعلام می‌کند. اگر فرد مافیا باشد و در آن شب ضدپرسش نباشد، یا مافیا نباشد و جزو اهداف شارلاتان باشد، پلیس پاسخ مثبت دریافت می‌کند. در غیر این صورت پاسخ منفی خواهد گرفت. همچنین اگر جادو نشده باشد و نقش جادوگر را استعلام کند، پاسخ مثبت و اگر خودش جادو شده باشد، پاسخ منفی دریافت می‌کند.
پلیس همچنین در تعداد محدودی از شب‌ها می‌تواند مخفی شود، در این صورت مفتش نمی‌تواند نقش او را در آن شب حدس بزند.
درصورت اعدام پلیس یا درصورتی که مفتش نقش پلیس را درست حدس بزند، آدمکش یک تیر اضافه دریافت خواهد کرد.

doctor.jpgپزشک اورژانس

یکی از مهم‌ترین نقش‌های بیگناهان است. او در تعدادی از شب‌ها در کشیک است و جان افرادی را که در شرف مرگ هستند نجات می‌دهد؛ بدین‌ترتیب که هر فرد بیگناه یا فرعی که از آدمکش تیر می‌خورد، از این موضوع مطلع شده و می‌تواند یک نفر را انتخاب کند تا با او تماس اضطراری بگیرد. اگر فرد در حال مرگ با پزشک اورژانس تماس اضطراری بگیرد، از مرگ نجات می‌یابد.
او همچنین در تعداد محدودی از شب‌ها به کشیک نرفته و استراحت می‌کند، در این صورت در آن شب و در شب بعد از تیر آدمکش در امان است.

gunman.jpgتفنگدار

تعدادی تیر دارد و هر شب می‌تواند با مصرف یک تیر یکی از سه فعالیت زیر را انجام دهد:
۱) از یک نفر (جز خودش) نگهبانی کند. اگر آن فرد بی‌گناه باشد، هر گناهکاری بخواهد آن فرد را هدف قرار دهد، فعالیتش انجام نشده (جز هک هکر) و اگر ضدضربه نباشد از تفنگدار تیر می‌خورد (حدس مفتش، اعمال ِ نقش نیست و ربطی به این بند ندارد).​
2) به تعداد دفعات محدودی تیر هوایی شلیک کند. در این صورت خودش در آن شب ضدضربه خواهد بود.​
3) می‌تواند تفنگش را به یک نفر بدهد و آن فرد در همان شب شلیک کند. اگر به اعضای مافیا تفنگ بدهد، مافیا می‌تواند در همان شب با همان تفنگ، تفنگ‌دار را بکشد.​
هر گناهکاری که از تفنگدار ۱ تیر بخورد از این موضوع مطلع می‌شود و در صورتی که ۲ تیر بخورد، کشته خواهد شد.

insp.jpgبازپرس
شب‌ها دو نفر را انتخاب کرده و از همدست بودن یا نبودن آن‌ها مطلع می‌شود. همدست بودن افراد با توجه به نقش اعلامی مشخص می‌شود و اعمال نقش وکیل و شارلاتان می‌تواند در آن اخلال ایجاد کند.
نقش‌های فرعی نسبت به پرسش بازپرس مصونیت دارند و بازپرس آن‌ها را جزو شهروندان می‌داند. بازپرس نمی‌تواند خودش را انتخاب کند.

chauf.jpgشوفر

شب‌ها می‌تواند یک نفر را سوار کند و او را به مقصد مورد نظرش برساند. نمی‌تواند یک نفر را دو بار در بازی سوار کند.
اگر فرد سوار شده بیگناه باشد، هیچ اعمال نقش دیگری در آن شب بر شوفر و فرد هدف انجام نمی‌شود (اگر پزشک را سوار کند، شامل تماس اضطراری با پزشک اورژانس نمی‌شود).
اگر فرد سوار شده گناهکار باشد، نقش آن فرد در آن شب به‌جای هدف خود، بر شوفر اعمال می‌شود (اگر مفتش را سوار کند، شامل حدس مفتش نمی‌شود).

obyd.jpgبادیگارد

شب‌ها می‌تواند یک نفر را انتخاب کند. اگر آدمکش آن فرد را هدف قرار دهد، بادیگارد از او محافظت کرده و خودش و آدمکش کشته می‌شوند.
او نمی‌تواند هیچ فردی را دو بار انتخاب کند.


final.jpgکارآموز

در ابتدای بازی بی‌نقش است اما در ادامه و با مرگ افراد مهم شهروندان در شب، می‌تواند جای آن‌ها را پر کند؛ به این صورت که در تعدادی از شب‌ها نقشی به او پیشنهاد می‌شود و او می‌تواند قبول کند یا منتظر پیشنهاد شب بعد بماند. نقش پیشنهادی لزوما از نقش‌های حذف شده از بازی نیست.

نقش‌های فرعی

witch.jpgجادوگر

نقش فرعی و گناهکار است. شب‌ها می‌تواند یک نفر را انتخاب کرده و او را جادو کند. فعالیت افراد جادو شده در شب روی جادوگر اعمال نخواهد شد. فرد از جادو شدن خود مطلع نمی‌شود.
همچنین دو بار در بازی می‌تواند شنل جادویی بپوشد. در این صورت جادوگر، ضدضربه و ضدپرسش خواهد بود و تمام افرادی که در آن شب او را هدف قرار دهند جادو می‌شوند. جادوگر از نام تمام کسانی که جادو شده‌اند آگاه است.
جادوگر پارتیزان و پدرخوانده را فقط با حدس می‌تواند جادو کند. او به پلیسی که جادو نشده باشد گناهکار اعلام می‌شود. آدمکش یا تفنگداری که جادو نشده می‌تواند جادوگر را بکشد اما نسبت به آدمکش یا تفنگداری که جادو شده ضدضربه است.
هرگاه تمام افراد حاضر در بازی جادو شده باشند، بازی به پایان رسیده و جادوگر به‌تنهایی برنده‌ی بازی می‌شود. همچنین درصورتی که وی به ۲ نفر پایانی برسد، صرف نظر از جادو بودن یا نبودن فرد باقی‌مانده برنده می‌شود. تا زمانی که جادوگر در بازی باشد شهروندان برنده نخواهند شد.

bh.jpgجایزه‌بگیر

نقش فرعی و بی‌گناه است و هدف او اعدام گناهکاران در طول بازیست. بدین شکل که هر شب یک نفر را انتخاب می‌کند و از بین نقش‌های مافیا، برای نقش او حدس می‌زند. اگر فرد در فاز بعد اعدام شود و نقش او همان نقشی باشد که جایزه‌بگیر حدس زده (یا حدس جایزه‌بگیر شاملش باشد)، جایزه‌بگیر برنده شده و از بازی خارج می‌شود. در این حالت بردوباخت او ربطی به سایرین ندارد.
همچنین اگر تمام اعضای مافیا از بازی خارج شوند شوند و او نتواند حدس درستی بزند، خودش نیز از بازی خارج شده و بازنده خواهد بود.
او در شب ضدضربه و ضدپرسش می‌باشد؛ اما اگر مفتش نقشش را حدس بزند، از بازی حذف می‌شود.

یاغی

نقش فرعی و گناهکار است و در صورت برد مافیا، به همراه آنان برنده بازی می‌شود.
یاغی اعضای مافیا را نمی‌شناسد؛ اما در صورتی که فقط یک مافیا در بازی باشد، از ابتدای همان فاز روز یا شب، یاغی با نقشی به انتخاب آن فرد، به عضویت مافیا درخواهد آمد و مافیا دونفره می‌شود. تا قبل از این اتفاق، یاغی به طور کامل ضد پرسش و ضد ضربه است.
اگر یاغی عضو مافیا نشده باشد، می‌تواند با حدس درست پارتیزان برنده بازی شود. بدین ترتیب که او در فاز شب و تنها برای یک مرتبه، پارتیزان را حدس می‌زند:
- اگر حدس او درست بود، یاغی و پارتیزان از بازی خارج خواهند شد و یاغی برنده می‌شود. در این حالت بازی ادامه پیدا می‌کند و برد یاغی ربطی به بقیه تیم‌ها ندارد.
- اگر حدس او اشتباه باشد، یاغی ضد پرسش و ضد ضربه بودن خود را از دست می‌دهد و حدس دیگری نیز نمی‌تواند بزند.
اگر پارتیزان اعدام شود یا خود را فدا کند، یاغی برنده بازی شده و از بازی هم خارج می‌شود (به شرطی که عضو مافیا نشده باشد)؛ در این حالت نیز برد و باخت او ربطی به بقیه تیم‌ها ندارد.
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yasin و Pouya

Pouya

Thomas Shelby
Apr 12, 2020
727
429
810
مدال‌ها
44
  • #2
قوانین
قوانین (پست بالا در حال به‌روزرسانی است.)

اول بگم که این نقش‌ها حق نشرش مال آرش عزیز هست؛ ولی مدلی هست که خودم دوست دارم. و این اصلا به این معنی نیست که غیر این مدل اشتباهه و متعادل نیست و ... . نظرم در رابطه با تعادلُ در تحلیلم گفتم و خواهم گفت.:دی

دوم هم این‌که بازی آخر هفته آینده یا بعدیش بسته به تعداد برگزار خواهد شد. زمانش هم یک یا دو شب هست.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yasin و God

تاس

+