به مافیاییا خوش آمدید!
برای مشاهده و شرکت در بازی‌ها ابتدا باید عضو شوید.
عضویت

بازی پیش‌نویس نقش‌های دور چندم:دی مافیا سرعتی

Pouya

Thomas Shelby
Apr 12, 2020
727
429
810
مدال‌ها
44
  • #1
در حال به‌روزرسانی و تطبیق...

نقش‌های بازی

نقش‌های مافیا:

پدرخوانده:

همه کاره‌ی تیم مافیاست و به طور کامل ضدپرسش و ضدضربه است. او توانایی کشتن شهروندان (شهروند در این بازی=همه به جز مافیا و فرقه جادوگری) و اعضای جذب‌شده فرقه را به مدت محدود داراست.
پدرخوانده توانایی کشتن رویین‌تن، وکیل یا جلاد را ندارد. اگر وی سامورایی را هدف قرار دهد، کشته خواهد شد ولی قابلیت کشتن به نایبش انتقال پیدا می‌کند.
در صورت اعدام پدرخوانده، یک سهمیه از قتل‌های مافیا کم شده و سهمیه‌های باقی‌مانده به نایبش انتقال می‌یابد.

شازده:
شازده می‌تواند به مدت محدود، شهروندان را مست و زندانی کند. فرد زندانی شده نمی‌تواند از نقشش استفاده کند و در صورت استفاده، سهمیه‌اش خواهد سوخت (فرد متوجه نمی‌شود که مست و زندانی شده است).
او می‌تواند در یکی از شب‌ها به زندانی خود سم بدهد؛ زندانی درصورت مداوا نشدن، در پایان فاز شب ششم می‌میرد و نقشش "شازده" اعلام خواهد شد.
تبصره1: شازده می‌تواند هر شهروندی را زندانی کند، اما نمی‌تواند اعضای اصلی فرقه، وکیل، جلاد، رویین‌تن یا سامورایی را بکشد.
تبصره2: شازده فقط می‌تواند اعضای جذبی فرقه را زندانی کند.
تبصره3: سم دادن به زندانی فقط 1 بار امکان‌پذیر است.
به کاراگاه گناه‌کار و به پلیس بی‌گناه اعلام می‌شود.
خیاط:
تمام نقش‌های بی‌گناهان را از ابتدا می‌داند. هرشب می‌تواند به یک نفر لباس بدهد که در صورت کشته‌شدن همان شب یا اعدام روز بعد، نقشی که خیاط به آن فرد داده اعلام می‌شود. شخص مورد نظر متوجه دریافت لباس نمی‌شود.
همچنین او به تعدادی محدود، لباس‌هایی خاص برای اعضای مافیا در اختیار دارد (جدا از بند بالا که هرشب هست) که برای پرسش شب یا هنگام اعدام روز بعد، عمل می‌کند.
تبصره1: سامورایی، شکارچی، تروریست، جادوگر و جوکر لباس نمی‌پذیرند.
تبصره2: لباس شامل نقش کامل هست (مثلا بی‌گناه و رویین‌تن) و خیاط هر لباسی (جز نقش‌هایی که لباس نمی‌پذیرند) که بخواهد می‌تواند برای اشخاص بدوزد.
تبصره3: اگر پدرخوانده شخصی را که خیاط به او لباس داده بکشد، برای 1 مرتبه همان نقشی که خیاط به وی داده اعلام می‌شود؛ ولی در مراتب بعدی به شکلی واضح به وجود خیاط در بازی اشاره می‌شود.
لباس هیچ تاثیری در پرسش کاراگاه ندارد. لباس ِ گناهکاری خیاط نیز تاثیری بر پرسش پلیس ندارد.
به کاراگاه گناه‌کار و به پلیس بی‌گناه اعلام می‌شود.
تروریست:
در صورت اعدام، آخرین کسی که به وی رای بدهد کشته خواهد شد (حتی اگر از اعضای مافیا باشد). هیچ نقشی حتی وکیل یا سامورایی در این مورد مصونیت ندارد.
در صورتی که برای قتل هدف قرار گیرد، خودش و قاتلش هردو خواهند مرد.
تروریست می تواند با فدا کردن جان خود در فاز شب، هر نقشی جز رویین‌تن، جادوگر، سم‌شناس یا وکیل را بکشد (حتی سامورایی). او در این حالت به هیچ عنوان از مرگ نجات نمی‌یابد و اگر دکتر از او حمایت کند، دکتر نیز خواهد مرد.
به پلیس گناه‌کار اعلام می‌شود و با شلیک او، هردو خواهند مرد.
به‌ کاراگاه نیز گناه‌کار اعلام می‌شود و با شلیک او (بدون آسیب به کاراگاه)، خواهد مرد.

یاکوزا:
با فدا کردن جان خود قابلیت جذب شهروندان برای مافیا را دارا می‌باشد.
یاکوزا نمی‌تواند از مرگ نجات پیدا کند و حتی اگر در شب اعمال نقش مورد حفاظت قرار بگیرد، خواهد مرد.
اگر رویین‌تن، سامورایی، کاراگاه، اعضای فرقه و نقش‌های فرعی را هدف قرار دهد، فقط خودش خواهد مرد.
به کاراگاه و پلیس گناه‌کار اعلام می‌شود.

بازیگر:
می‌تواند برای 1 مرتبه نقشی را به گاد اعلام کند. از آن لحظه به مدت 2 شب و 2 روز، در صورت مرگ در شب، پرسش پلیس و اعدام، این نقش به بازیکنان اعلام می‌شود.
تبصره: بازیگر می‌تواند به جای خودش نقش یکی دیگر از اعضای گروه را تعویض کند. در این حالت، زمان نقش جدید از 2 روز به 1 روز کاهش می یابد و در صورت مرگ در شب، نقش اصلی فرد گفته می شود.
به کاراگاه و پلیس گناه‌کار اعلام می‌شود.

دکتر لکتر:
هرشب می‌تواند یکی از اعضای مافیا را از مرگ نجات دهد.
توانایی نجات اعضا در برابر شلیک پلیس یا کاراگاه را ندارد.
به کاراگاه و پلیس گناه‌کار اعلام می‌شود.

توضیح مهم: تیم مافیا می‌تواند در فاز شب، شهروندانی را که نقش آن‌ها را از متن بازی شناسایی می‌کند، از بازی حذف کند. در این حالت هیچ استثنائی وجود ندارد.
تبصره1: مافیا برای حدس درست در شب محدودیت ندارد؛ اما در یک فاز شب، حداکثر یک حدس اشتباه می‌تواند بزند. همچنین پس از حدس اشتباه سوم، این امکان از مافیا گرفته می‌شود.
تبصره2: اگر آخرین مافیا با ادعا یا اشاره بی‌گناهان در فاز روز حذف شود، او پس از حذف نیز قابلیت حدس دارد و اگر همه شهروندان باقی‌مانده را با ارجاع به متن بازی، درست حدس بزند، مافیا پیروز خواهد شد.


نقش‌های فرقه جادوگری:

جادوگر:

رئیس فرقه است و توانایی جذب شهروندان نفوذی (که بیش از 2 نفر نیستند) را داراست.
اگر وی بخواهد شهروند دیگری را جذب کند، عملیات جذب ناموفق خواهد بود و سهمیه نیز خواهد سوخت.
اگر جادوگر بخواهد اعضای مافیا را جذب کند، هدف مربوطه خواهد مرد؛ به‌جز پدرخوانده.
تبصره: در صورتی که هدف شازده یا تروریست باشد، جادوگر نیز خواهد مرد.
جادوگر ضد ضربه است و پدرخوانده یا قاتلان نمی‌توانند او را بکشند، اما در صورت اقدام برای جذب سامورایی در شب، کشته می‌شود. وی در این حالت هیچ راه نجاتی ندارد و سهمیه جذبش به نایبش منتقل خواهد شد.
او می‌تواند در یکی از فاز‌ها، با تشخیص درست فرد اعدامی قبل از شروع فاز، وی را جادو کند. در این حالت فرد اعلامی "جادوگر" معرفی می‌شود.
تبصره1: جادوگر تنها در حالتی می‌تواند از این ویژگی استفاده کند که یک سهمیه جذب داشته باشد. و البته سهمیه، سوای موفقیت جادو، خواهد سوخت.
تبصره2: سهمیه جادو بر لباس خیاط یا تعویض نقش قاتل ارجح است.
تبصره3: این بند تا پایان فاز روز ششم قابلیت اجرا دارد.
تبصره4: در صورتی که فرد اعدامی سامورایی، شکارچی، تروریست یا جوکر باشد، جادو عمل نخواهد کرد؛ اما سهمیه نمی‌سوزد و قابلیت استفاده مجدد دارد.
تبصره5: با مرگ جادوگر، جادوی او آشکار و نقش فرد اعدامی در آن فاز، روشن خواهد شد.

جنگیر:
نایب جادوگر است و می‌تواند هرشب شهروندان را تسخیر کند و از نفوذی بودن یا نبودن فرد مربوطه مطمئن شود. فرد تسخیرشده توانایی اجرای نقشش در آن شب را نخواهد داشت و در صورت استفاده، سهمیه‌اش می‌سوزد؛ البته وی متوجه این امر نخواهد شد.
اگر فرد تسخیرشده نفوذی باشد، فردای آن شب توسط جادوگر جذب می‌شود.
پدرخوانده یا قاتل توانایی کشتن جنگیر را ندارند.
جنگیر اگر بخواهد سامورایی، خیاط یا سم‌شناس را تسخیر کند، ویژگی نقشش را به‌طور کامل از دست می‌دهد؛ اما همچنان از مرگ در برابر گناه‌کاران مصونیت دارد.
به کاراگاه گناه‌کار و به پلیس بی‌گناه اعلام می‌شود.

نفوذی(ها):
در ابتدای بازی عضو فرقه نیستند و اگر جنگیر آنها را حدس بزند، شب بعدی به گروه فرقه می‌پیوندند.
خود فرد نفوذی هم می‌تواند یک مرتبه با حدس جادوگر، عضو فرقه شود. در این حالت می‌تواند یک قتل برای فرقه انجام دهد؛ در غیر این صورت بی‌نقش خواهد بود.
توضیح: تا قبل از عضویت، وی هیچ ارتباطی با گروه فرقه ندارد؛ اما اگر تا قبل از فاز شب ششم عضو مستقیم فرقه نشود هم باید در جهت منافع آنها تلاش کند و در شمارش گروه فرقه محاسبه می‌شود. وی در صورت زنده بودن، با اتمام فازهای شب (فاز شب ششم) عضو مستقیم فرقه خواهد شد.
افراد نفوذی هیچ مصونیتی در برابر قتل ندارند.
به پلیس و کاراگاه گناه‌کار اعلام می‌شود.

توضیح مهم: فرقه نیز قابلیت حذف شهروندان با حدس نقش آن‌ها را مشابه مافیا دارد؛ با این تفاوت که تنها یک بار می‌تواند حدس اشتباه بزند.
توضیح مهم2: اگر یک نفر از تیم فرقه به همراه دو بی‌گناه در جمع 3 نفر پایانی باشند، فرقه بازی را خواهد برد.


قاتلان (روان‌پریش و سم‌شناس):


(حق نشر این نقش‌ها مربوط به آرش عزیز هست که قرار بود/هست که در گادی خودش استفاده بکنه
البته این نقش‌ها با توجه به ویژگی‌های بالانس این دور، تغییراتی نسبت به حالت اولیه نوشته‌شده داشته‌اند.)

یک تیم دونفره هستند و از ابتدا همدیگر را می‌شناسند. یکی از آنها با ترزیق خون آلوده و دیگری با سم اقدام به قتل می‌نمایند.
آنها به 3 شکل می‌توانند اقدام به قتل نمایند:
1. ابتدا روان‌پریش هدفش را آلوده می‌کند، سپس سم‌شناس در فاز(های) شب بعدی او را می‌کشد یا برعکس.
2. پس از مرگ سم‌شناس، روان‌پریش برای یک مرتبه می‌تواند به‌تنهایی هدفش را با ضربات متعدد چاقو بکشد. در این حالت دیگر نمی‌تواند اقدام به قتل کند.
3. پس از مرگ روان‌پریش، سم‌شناس می‌تواند برای یک مرتبه مقدار زیادی سم را به خورد یک نفر بدهد؛ هدفش پس از فاز شب بعدی خواهد مرد.
جراح می‌تواند جلوی مرگ نوع 1 و 3 را بگیرد؛ اما دکتر فقط مرگ نوع اول را.
تبصره1: اگر قاتلان باهم اقدام به قتل نکنند، هردو از تیر مافیا در امان هستند.
تبصره2: توانایی کشتن رویین‌تن، پدرخوانده، جادوگر، جنگیر و وکیل را ندارند.
تبصره3: اگر روان‌پریش بخواهد سامورایی را با ضربات متعدد چاقو بکشد، هر دو خواهند مرد.
تبصره4: اگر سم‌شناس بخواهد مقداری زیادی سم به خورد سامورایی دهد، خودش بلافاصله خواهد مرد و فقط جراح می‌تواند سامورایی را از مرگ نجات دهد.
تبصره5: اگر به صورت معمولی (نوع1) اقدام به قتل سامورایی کنند، قاتل اول (نفری که اقدام به قتل اول را انجام داده) خواهد مرد و سامورایی ضعیف می‌شود.
تبصره6: اگر بخواهند تروریست را تک‌نفره بکشند، قاتل و تروریست تحت هر شرایطی خواهند مرد.
تبصره 7: اگر به صورت معمولی (نوع1) اقدام به قتل تروریست کنند، قاتل دوم و تروریست هردو خواهند مرد.

توضیح مهم:
جهت حفظ چارچوب بازی، فردی که آلوده یا مسموم شده، متوجه این امر نمی‌شود؛ اما قاتلان می‌فهمند که عملیات موفقیت‌آمیز بوده یا خیر.

ویژگی‌های خاص سم‌شناس:
می‌تواند به تعداد محدود یک هدف انتخاب کند و از هدف داشتن و سامورایی/تروریست بودن وی (متوجه می‌شود که هدف، یکی از این دو نقش راداراست) مطمئن شود.
وی همچنین می‌تواند با صحنه‌سازی، یکی از قربانیان خود را سم‌شناس جلوه دهد و نقشش را تا پایان بازی تصاحب کند. برای این کار باید قاتل دومی باشد که به وی حمله می‌کند. هر نقشی که در شب قابل کشته‌شدن باشد، مشمول این بند خواهد بود؛ مگر سامورایی یا تروریست.

ویژگی خاص روان‌پریش:
برای یک مرتبه می‌تواند با حدسی که در ابتدای فاز می‌زند، نقش فرد اعدامی را تعویض و او را روان‌پریش جلوه دهد.
تبصره1: این بند تا انتهای بازی برقرار است.
تبصره2: این بند به لباس خیاط ارجح است، ولی به جادوی جادوگر خیر.
تبصره3: این بند بر روی سامورایی، شکارچی، جادوگر، تروریست یا جوکر اثر نمی‌کند.
وی همچنین می‌تواند در روز اعدام خود، با تعویض نقشش، ذهن شهروندان را منحرف کند.
تبصره1: این بند نیز تا پایان بازی و البته تا زمانی که بند بالا استفاده نشده باشد، برقرار است.

هردو تا زمانی که قتل موفق نداشته باشند، به کاراگاه بی‌گناه اعلام می‌شوند. پس از انجام قتل موفق، در صورتی که همان شب اقدام به قتل موفق داشته باشند، به کاراگاه گناه‌کار اعلام می‌شوند.
تنها در صورتی به پلیس گناه‌کار اعلام می‌شوند که هردو در همان شب همزمان اقدام به قتل نمایند.

توضیح مهم: تیم قاتل نیز قابلیت حذف شهروندان با حدس نقش آن‌ها را مشابه مافیا دارد؛ با این تفاوت که تنها یک بار می‌تواند حدس اشتباه بزند.

توضیح مهم2: اگر یکی از آنها یا هردو به جمع 4 نفر انتهای بازی برسند، پیروز می‌شوند.نقش‌های بی
‌گناهان:

رویین‌تن:
مهم‌ترین عضو بی‌گناهان است، در فاز شب قابل کشته‌شدن نیست و فقط با اعدام از بازی حذف می‌شود.
در صورت اعدام رویین‌تن، آخرین گناه‌کار تیمی که به او رای داده، ویژگی نقشش را به طور کامل از دست می‌دهد.

سامورایی:
یکی از مهم‌ترین نقش‌های بی‌گناهان است و در صورت هدف قرارگرفتن توسط جادوگر، او را می‌کشد.
اگر پدرخوانده یا قاتلان او را هدف قرار دهند، خواهند مرد. هیچ نقشی در برابر شمشیر سامورایی مصونیت ندارد و اگر دکتر از فرد مورد نظر محافظت کند، خودش نیز خواهد مرد.
سامورایی بار اول که هدف قتل یا جذب قرار بگیرد، ضعیف می‌شود؛ اما در بار دوم خواهد مرد. با این حال همچنان قاتل یا جذب‌کننده خود را می‌کشد.
تبصره2: اگر هدف حمله یک‌نفره روان‌پریش یا سم‌شناس قرار گیرد، هردو خواهند مرد (در این حالات حمایت جراح می‌تواند سامورایی را نجات دهد).

غارتگر:
هر نقشی (به جز پدرخوانده، کاراگاه و وکیل) که در فاز شب غارتگر را هدف قرار دهد، اتفاقی نمی‌افتد و سهمیه شب بعدش هم در صورت استفاده از بین خواهد رفت؛ حتی اگر بی‌گناه باشد.
اگر پدرخوانده او را هدف قرار دهد، غارتگر به بی‌گناه بی‌نقش تبدیل می‌شود و نزد مافیا نیز لو می‌رود.
مثال1: اگر قاتلان او را هدف قرار دهند، غارتگر زنده خواهد ماند و قاتل در شب بعدی نیز نمی‌تواند قتل انجام دهد. بدیهی است خود قاتل از این موضوع مطلع نشده و صرفا در شب بعدی، قتلی صورت نمی‌گیرد.
مثال2: اگر یاکوزا او را هدف قرار دهد، یاکوزا خواهد مرد ولی غارتگر جذب مافیا نخواهد شد.
مثال3: اگر جنگیر او را هدف قرار دهد، غیرقابل جذب گفته می‌شود؛ اما اگر جنگیر شب بعدی از سهمیه خود استفاده کند، سهمیه خواهد سوخت.
مثال4: اگر شازده او را هدف قرار دهد، غارتگر زندانی نمی‌شود و سهمیه شب بعدی شازده خواهد سوخت.
اگر غارتگر مجموعا 3 بار مورد هدف قرار بگیرد، تبدیل به بی‌گناه بی‌نقش می‌شود.

شعبده‌باز:
او با استفاده از شعبده‌بازی، می‌تواند اهدافی که به سمتش می‌آیند را به سمت همان فردی که او را هدف قرار داده، برگرداند.
سهمیه‌های او محدود است و نمی‌تواند دو شب متوالی شعبده‌بازی کند.
تبصره1: اگر توسط پدرخوانده هدف قرار گیرد، اتفاقی نمی‌افتد.
تبصره2: وکیل و خیاط نیز مصونیت دارند و هدف به سمتشان برنمی‌گردد.

راهب ضد گلوله:
برای یک مرتبه قابل کشتن نیست و اگر برای قتل مورد هدف قرار گیرد، به بی‌گناه بی‌نقش تبدیل می‌شود.

جان‌سخت:
اگر برای قتل مورد هدف قرار گیرد، یک فاز دیگر زنده خواهد ماند و در پایان فاز شب بعدی می‌میرد.
خودش و قاتلش متوجه این مسئله خواهند شد.

جراح:
برای شب‌های محدودی می‌تواند ناجی شهروندان شود. به این صورت که اگر فرد مورد نظر مورد هدف قرار بگیرد، از مرگ نجات پیدا می‌کند یا مداوا می‌شود.
اگر هدف جراح، در همان شب مورد هدف یکی از قاتلان برای تکمیل قتل قرار گیرد، هدف زنده خواهد ماند؛ اما قاتل مورد نظر و جراح هردو خواهند مرد.
جراح نمی‌تواند بیش از یک بار ناجی یک نفر خاص شود.

دکتر:
هر شب می‌تواند 1 یا 2 نفر (در این حالت یکی از آنها باید خودش باشد) را مداوا کند و مانع کشته شدن آنها شود.
دکتر نمی‌تواند بیش از 2 مرتبه از یک فرد حمایت کند.
در صورتی که دکتر از پدرخوانده یا قاتلان به هنگام اقدام به قتل آنها حمایت کند، خواهد مرد.

کاراگاه:
یکی از مهم‌ترین نقش‌های بازی است و می‌تواند گناه‌کاران را شناسایی کرده و در همان شب آنها را بکشد.
تمام اعضای مافیا غیر از پدرخوانده به او گناه‌کار اعلام می‌شوند.
جنگیر و نفوذی‌ هم به کاراگاه گناه‌کار اعلام می‌شوند؛ اما او نمی‌تواند جادوگر را شناسایی کند.
وی همچنین در حالاتی خاص می‌تواند قاتلان را هم شناسایی کند (به توضیحات نقش آنها مراجعه شود).
او یک بار می‌تواند در حین عملیات شناسایی (یعنی اگر هدف داشته باشد)، از تیر مافیا یا قاتلان فرار کند که در این حالت قابلیت نقشش را از به‌طور کامل از دست می‌دهد.
اگر کاراگاه در شب‌هایی که هدف ندارد مورد حمله قرار گیرد، خواهد مرد.

پلیس:
به مدت محدود توانایی شناسایی برخی از گناه‌کاران و کشتن آنها در شب بعد را دارد.
اعضای مافیا به جز پدرخوانده، شازده یا خیاط به او گناه‌کار اعلام می‌شوند.
توضیح: اگر بخواهد تروریست را بکشد، هردو خواهند مرد.
نفوذی فرقه به او گناه‌کار اعلام می‌شود؛ اما توانایی شناسایی جادوگر یا جنگیر را ندارد.
وی همچنین در حالاتی خاص می‌تواند قاتلان را هم شناسایی کند (به توضیحات نقش آنها مراجعه شود).
وی همچنین می‌تواند جلاد یا جوکر را شناسایی کرده و در صورت لزوم، آنها را بکشد.

شکارچی:
به مدت محدود یک هدف انتخاب کرده و تله‌ای می‌گذارد:
اگر پدرخوانده هدف او را هدف قرار دهد، اتفاقی نمی‌افتد؛ اما مافیا از وجود تله خبردار می‌شود.
اگر هدف شکارچی بی‌گناه باشد و گناه‌کاری (به جز پدرخوانده و جادوگر) او را هدف قرار دهد، عملیات گناه‌کارانه ناموفق خواهد بود و یک سهمیه دیگر فرد مهاجم نیز خواهد سوخت.
شکارچی نمی‌تواند هیچ هدفی را بیش از یک بار انتخاب کند.
تبصره مهم: اگر شکارچی 3 تله موفق بگذارد و بعد از روز ششم اعدام شود، می‌تواند قبل از اعدامش یکی از گناه‌کارانی که در تله وی گرفتار شده‌اند را در صورتی که از او رای گرفته باشد، بکشد.

نگهبان:
در تعدادی از شب‌ها می‌تواند از یک شخص حفاظت کند. به این معنی که هیچ عمل گناه‌کارانه‌ای روی شخص مورد نظر انجام نخواهد شد، مگر توسط جادوگر.
هر گناه‌کاری که بیش از 1 مرتبه اهداف نگهبان را هدف قرار دهد، ویژگی نقشش را به طور کامل از دست می‌دهد.
نگهبان نمی‌تواند بیش از 1 مرتبه از هیچ فردی حمایت کند.

فدایی:
با کشتن شدن فدایی در شب، در شب بعدی یکی از بی‌گناهان کشته‌شده از مرگ نجات می‌یابد و در صورت اعدام وی، در فاز شب بعدی هیچ بی‌گناهی کشته نمی‌شود.
هنگام مرگ یا اعدام، بی‌گناه بی‌نقش معرفی می‌شود.
خیاط از وجود فدایی در بازی آگاه نیست.

محافظ:
برای یک بار می‌تواند از یک شخص حفاظت کند؛ در آن شب هر گناه‌کاری که آن شخص را هدف قرار دهد خواهد مرد، مگر قابل کشتن نباشد.نقش‌های فرعی
وکیل:
وکیل گناه‌کاران است و برای برد آنها در بازی تلاش می‌کند.
وی نقش تمام افرادی را که او را هدف قرار دهند، متوجه خواهد شد.
وکیل به‌طور کامل ضدضربه است و فقط با اعدام از بازی حذف می‌شود.
نیرنگ وکیل:
او می‌تواند در فاز اعدامش برای یک نفر پاپوش درست کند. بدین ترتیب که اگر آن فرد بی‌گناه باشد و در طول بازی مجموعا حداقل 3 رای آورده باشد و در فاز مربوطه هم به وکیل رای دهد، به همراه وکیل از بازی حذف خواهد شد. تنها رویین‌تن از این نوع مرگ مصون است. در این حالت، وی علی‌رغم حذف از بازی، در صورت برد هر گروه گناه‌کاری، برنده بازی خواهد شد.
او در صورتی به تنهایی برنده بازی می‌شود که تمام بی‌گناهان از بازی حذف شده باشند یا فقط یک نفر به جز خودش در بازی بماند.
در صورت پیروزی گروه‌های گناه‌کاری و زنده بودن وکیل، او هم برنده بازی خواهد شد.
تبصره1: اگر گروه مافیا یا فرقه 3 نفر از 6 نفر باقی‌مانده (یا بیشتر، مثل 4 از 8) باشند و پیروز شوند، وکیل بازنده خواهد شد.
تبصره2: اگر قاتلان 2 از 4 پیروز شوند، وکیل بازنده خواهد بود.

جلاد:
نه گناه‌کار است و نه بی‌گناه.
جلاد قبل از هر شروع هر فاز، اعدامی را حدس ‌می‌زند. (در فازهای ابتدایی 2 حدس و از روز چهارم به بعد 1 حدس دارد.) اگر 3 حدس اشتباه بزند، در فاز شب بعدی خواهد مرد.
وی در صورتی برنده بازی خواهد شد که بتواند بدون اشتباه، 3 نفر از اعدام‌شدگان را درست حدس بزند (در ازای هر حدس اشتباه، باید یک حدس درست بیشتر بزند). در این حالات جلاد از بازی خارج خواهد شد و برد و باخت او نیز ربطی به هیچ گروه/فردی ندارد. جلاد حتما باید به آن فرد رای بدهد، وگرنه حدسش اشتباه شمرده خواهد شد.
اگر این دو حالت رخ ندهد، جلاد برای برد باید به جمع 3 نفر آخر در بازی راه پیدا کند. در این شرایط، جلاد یکی از 2 فرد باقی‌مانده در بازی را به انتخاب خود اعدام می‌کند و به‌همراه گروه/فرد باقی‌مانده، برنده بازی خواهد شد و بازی به اتمام می‌رسد.
بند مهم: تا زمانی که جلاد در بازی حضور دارد، هیچ گروهی نمی‌تواند برنده بازی شوند.
هر نقش گناه‌کاری در شب جلاد را هدف قرار دهد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
به کاراگاه بی‌گناه و به پلیس "جلاد" اعلام خواهد شد. پلیس می‌تواند بسته به شرایط بازی، او را بکشد یا نکشد.

جوکر:
نه گناه‌کار است و نه بی‌گناه. در صورت اعدام برنده بازی خواهد شد؛ به شرطی که حداقل 2 نفر پیش از او اعدام شده باشند.
اگر تا پایان روز هفتم زنده بماند، بازنده است.
اگر جوکر هدف تیر قرار گیرد، خواهد مرد.
به کاراگاه بی‌گناه و به پلیس "جوکر" اعلام خواهد شد. پلیس می‌تواند بسته به شرایط بازی، او را بکشد یا نکشد.

سایر نقش‌ها (شبه فرعی)

توضیح: این نقش‌ها در ابتدای بازی با ذکر نام بازیگر آنها معرفی می‌شوند. نه رای می‌پذیرند و نه رای‌شان شمرده می‌شود. در پایان فاز شب ششم نیز چه برنده شوند و چه بازنده، از بازی کنار می‌روند. هر فاز هم حداکثر 1 پست ارسال خواهند داشت.

تک‌تیرانداز:

بی‌گناه فرعی است و هدفش پیداکردن وکیل در بازی است. او تنها یک تیر در اختیار دارد و اگر با آن وکیل را بزند، برنده بازی خواهد شد و از بازی کنار می‌رود. تیر وی در فاز روز شلیک می‌شود.
تبصره: اگر هدف او نقشی جز وکیل داشته باشد اتفاقی نمی‌افتد.
اگر بی‌گناهان برنده بازی شوند، او نیز برنده خواهد شد.

فراری:
بی‌گناه فرعی است. وی هر شب هدفی انتخاب می‌کند و در صورتی که هدفش هدف نداشته باشد، نزد او مخفی می‌شود و زنده خواهد ماند.
اگر هدفش هدف داشته باشد، فراری نمی‌تواند مخفی شود و در صورتی که روی هدفش اقدام به قتل صورت گیرد، در همان شب خواهد مرد.
اگر دو شب پیاپی یا مجموعا سه شب نتواند مخفی شود، خواهد مرد.
در صورتی که تا پایان فاز شب ششم زنده باشد برنده بازی خواهد شد و از بازی کنار می‌رود (به برد یا باخت بقیه ربطی ندارد) و در صورتی که بی‌گناهان پیروز شوند، او نیز برنده بازی می‌شود.

صیاد:
نه گناه‌کار است و نه بی‌گناه. اگر 3 فرد اعدامی را تا پایان فاز شب ششم حدس بزند، برنده است.
توضیح: وی می‌تواند با ارسال حداکثر 1 پست در هر فاز، در جهت اهداف خود تلاش کند.

کلانتر:
نه گناه‌کار است و نه بی‌گناه. هر فاز حق دارد یک پست ارسال کند و نظر خود را در رابطه با تمام افراد بازی بگوید. کلانتر در انتهای پستش یک رای به صورت نمادین می‌دهد و در پایان فاز روز ششم از بازی خارج می‌شود.
در پایان بازی اگر حداقل به 3 گناه‌کار (سوای لباس یا تعویض نقش به هر دلیلی) رای داده باشد و به بیش از 1 بی‌گناه هم رای نداده باشد، برنده اعلام می‌شود.

دادستان:
می‌تواند بی‌گناه یا گناه‌کار باشد. هر فاز یک پست ارسال کرده و 3 نفر را به محاکمه می‌کشاند و قبل از اتمام فاز روز، یکی از آنها را حتی اگر رای نداشته باشد، به دفاعیه می‌فرستد.
اگر بی‌گناه باشد با بی‌گناهان و اگر ‌گناه‌کار باشد با هر گروه گناه‌کاری برنده خواهد شد.
توضیحات کلی در رابطه با فاز شب:

تا انتهای شب ششم، فاز شب داریم و هرنقشی باتوجه به تعداد و محدودیت سهمیه‌هاش، می‌تونه از اونا استفاده کنه.

اتفاقات قابل بازگویی: مرگ‌ها با ذکر نقش هست که این بار در قالب گزاره‌ها گفته می‌شه. در پایان هر فاز شب، 4 متن نوشته می‌شه که سه تاش گمراه‌کننده و فقط یکی صحیح هست. متن صحیح لزوما شامل همه اتفاقات فاز شب نیست، ولی هیچ چیز دروغینی درش وجود نداره. تعداد گزاره‌های غلط در هر متن نیز مشخص است.

ترتیب اعمال نقش‌ها بدین صورت هست:
اول پرسش و شلیک کاراگاه و پلیس
دوم اعمال نقش‌های سلبی: شازده، نگهبان و جنگیر. بعد خیاط/بازیگر
سوم نقش‌های بی‌گناهان
چهارم نقش‌های جذبی فرقه
پنجم نقش‌های گروه مافیا
ششم قاتلان و بعد پدرخوانده
هفتم جذب جادوگر
در انتها هم دکتر و جراح که نجات‌دهنده هستن و نقش‌هایی که اذن گاد دارند.
(در این رابطه هم موردی بود بگین. قبل بازی قطعی میشه ترتیب‌ها)

حتما قبل از پایان فاز اول، نقش خودتون و نقش‌هایی که باهاش برهمکنش دارین خیلی دقیق بخونین و اگه ابهام یا ایرادی هست بگین.​
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Atomic Ant

تاس

+