به مافیاییا خوش آمدید!
برای مشاهده و شرکت در بازی‌ها ابتدا باید عضو شوید.
عضویت

بازی مافیا: دوئل (v0.9) - چاوش vs. امیر

انتخاب نقش

فاز روز

نمایش کاربران

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #1
توضیحات کلی
مافیا: دوئل یک بازی شبه‌کارتی با الهام از مافیاست. در این بازی دو بازیکن روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و با نقش‌هایی که در اختیار دارند سعی می‌کنند یکدیگر را شکست داده و پیروز شوند.

هر بازیکن تعدادی نقش در اختیار دارد که در ابتدای بازی به‌صورت ترکیبی از تصادفی و انتخابی به هر بازیکن داده می‌شود. سپس بازیکن‌ها می‌توانند این نقش‌ها را (که ترکیبی از نقش‌های مافیا، فرقه، شهروند و فرعی هستند) وارد بازی کرده و از آن‌ها استفاده کنند.

در ابتدای بازی سه نقش به هر بازیکن پیشنهاد می‌شود و هر بازیکن یک نقش از بین آن‌ها را انتخاب می‌کند. این کار ۱۲ بار تکرار می‌شود و بدین‌ترتیب هر بازیکن در ابتدای بازی ۱۲ نقش دریافت می‌کند. بعد از دریافت نقش‌ها، هر بازیکن به نوبت نقش‌های خود را (نوبت اول ۳ تا، سپس یکی در هر نوبت) وارد بازی می‌کند.

هر نقش یک یا چند قابلیت مخصوص دارد و این قابلیت‌ها به روش‌های متفاوتی اعمال می‌شوند. برخی از آن‌ها زمانی اعمال می‌شوند که آن نقش وارد زمین شود، برخی از آن‌ها زمان مرگ آن نقش اعمال می‌شوند و برخی دیگر نیز فعالیت‌هایی هستند که در هر نوبت قابل انجام‌اند و ممکن است سهمیه نیز داشته باشند. همچنین قابلیت‌هایی وجود دارد که گذرا هستند و در تمامی شرایط اعمال می‌شوند.

هر کدام از نقش‌ها به یکی از چهار جبهه‌ی مافیا، فرقه، شهروند و فرعی تعلق دارند. آن‌ها همچنین هر کدام قدرت رای مختلفی دارند.

بازی به دو بخش فاز روز و فاز شب تقسیم می‌شود. در فاز روز رای‌گیری انجام شده و یک نقش اعدام می‌شود. همچنین قابلیت‌های مخصوص فاز روز قابل استفاده می‌باشد. رای‌گیری بدین‌ترتیب است که هر بازیکن در نوبت خودش پس از وارد کردن یک نقش به بازی و انجام فعالیت‌های روز، یک نقش خودی از داخل زمین انتخاب کرده و با قدرت رای آن نقش، رای به اعدام نقش دیگری می‌دهد. روز بعد از ۵ نوبت یا وقتی که تمام نقش‌ها رای داده باشند به پایان می‌رسد و بعد از آن، اعدامی مشخص شده و از بازی خارج می‌شود.

بعد از فاز روز، فاز شب داریم که در آن هر بازیکن یک نوبت فرصت دارد به‌صورت مخفی از فعالیت‌های فاز شب نقش‌های خود استفاده کند. پس از پایان نوبت هر دو بازیکن، نتیجه‌ی فاز شب مشخص شده و اتفاقات اعلام می‌شوند.

بازی زمانی به پایان می‌رسد که یکی از بازیکنان تمام نقش‌های خود را از دست بدهد و شکست بخورد، یا قدرت رای یکی از بازیکنان دوبرابر قدرت رای دیگری شده و پیروز شود.
 
آخرین ویرایش:
 • Like
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mamalgr، Atomic Ant، Amir و 4 کاربر دیگر

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #2
نقش‌ها

نقش‌ها​

gf.jpgپدرخوانده
مافیا - قدرت رای ۴

قابلیت روز: به ازای تعداد مافیاهای خودی جز خودش، قدرت رای اضافه دارد.
قابلیت شب: اگر جز خودش حداقل یک مافیای خودی وجود داشته باشد، پدرخوانده ضدضربه است.


killer.jpgآدمکش
مافیا - قدرت رای ۳

قابلیت روز: یک نقش غیرمافیای حریف را گروگان گرفته، در صورت اعدام آدمکش او را نیز با خود می‌کشد. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: یک نقش غیرمافیای حریف را انتخاب کرده و او را با تیر به قتل می‌رساند. (هر شب)


terror.jpgتروریست
مافیا - قدرت رای 4

قابلیت روز: در صورت اعدام، یکی از رای دهندگان به خودش را در ابتدای شب می‌کشد.
قابلیت شب: خودش را فدا کرده و یک نقش غیرمافیای حریف را به انتخاب خود می‌کشد، سپس در صورت موفقیت می‌تواند یک مافیای خودی را به تروریست تبدیل کند.


lecter.jpgنسخه‌پیچ
مافیا - قدرت رای ۳

قابلیت روز: قدرت رای خود را به مدت یک فاز دوبرابر می‌کند. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: یک مافیای خودی انتخاب کرده و او را از مرگ در آن شب نجات می‌دهد. (هر شب)


lawyer.jpgوکیل
مافیا - قدرت رای ۲

قابلیت روز: یک نقش مافیای خودی انتخاب کرده و قدرت رای او را دوبرابر می‌کند. (۳ سهمیه، غیر تکراری)
قابلیت شب: یک نقش غیرمافیای حریف را انتخاب کرده و او را تبدیل به مافیای ساده می‌کند. (هر شب)


senator.jpgسناتور
مافیا - قدرت رای ۵

قابلیت روز: در صورت اعدام مافیای خودی، می‌تواند از اعدام او جلوگیری کرده و نقشی از حریف که بیشترین رای را آورده اعدام کند. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: ستون پنجم خودی یا حریف را به مافیای خودی با نقش انتخابی تبدیل می‌کند. (هر شب)


dealer.jpgساقی
مافیا - قدرت رای ۴

قابلیت روز: یک نقش غیرمافیای حریف را انتخاب کرده و ۲ رای از قدرت رای او کم می‌کند. (۳ سهمیه، غیر تکراری)
قابلیت شب: یک نقش غیرمافیای حریف را انتخاب کرده و از فعالیت او در شب جلوگیری می‌کند. (هر شب)


thief.jpgدزد
مافیا - قدرت رای ۲
قابلیت روز: یک نقش غیرمافیای حریف را انتخاب کرده، ۲ رای از قدرت رای او کم کرده و به خود اضافه می‌کند. (۳ سهمیه، غیر تکراری)
قابلیت شب: یک نقش غیرمافیای حریف را انتخاب کرده و او را تبدیل به شهروند ساده می‌کند. (هر شب)


yakuza.jpgیاکوزا
مافیا - قدرت رای ۳

قابلیت روز: در صورتی که تعداد نقش‌های مافیای حریف از تعداد نقش‌های مافیای خودی بیشتر باشد، ۲ قدرت رای اضافه دریافت می‌کند.
قابلیت شب: خود را فدا کرده و یک نقش غیرمافیای حریف جذب می‌کند. نقش جذبی مافیای دلخواه خواهد بود.


tailor.jpgخیاط
مافیا - قدرت رای ۵

قابلیت روز: نقش خودی که در آن نوبت به زمین اضافه می‌شود لباسی دلخواه خواهد گرفت، آن نقش قدرت رای و قابلیت‌های خود را حفظ می‌کند. (هر روز حداکثر یک بار).
قابلیت شب: در صورتی که در روز قبل از قابلیت خود استفاده نکرده باشد، ضدضربه‌ است و قاتل خود را می‌کشد.


charlatan.jpgشارلاتان
مافیا - قدرت رای ۲
قابلیت روز: در پایان روز، می‌تواند به تعداد مافیاهای خودی از رای‌هایی که برای اعدام خودش آورده کم کند. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: جای خود را با یک نقش از حریف عوض می‌کند، بدین‌ترتیب که نقش حریف مافیای ساده خواهد شد و شارلاتان نقش حریف را می‌گیرد. (۱ سهمیه)


actress.jpgبازیگر
مافیا - قدرت رای 4
قابلیت روز: هنگام ورود بازیگر به زمین بازی، یک نقش شهروند دلخواه انتخاب کرده و به آن تبدیل می‌شود و قابلیت‌های آن را می‌گیرد. بازیگر با انجام این کار قدرت رای خود را حفظ می‌کند.
قابلیت شب: می‌تواند نقش شهروندی خود را عوض کند (۱ سهمیه)


hacker.jpgهکر
مافیا - قدرت رای ۳

قابلیت روز: یک نقش خودی یا حریف را که پیش از آن رای داده انتخاب می‌کند و رای او را عوض می‌کند. (۳ سهمیه)
قابلیت شب: یک نقش خودی یا حریف را انتخاب کرده و او را از دسترس خارج می‌کند. بدین‌ترتیب هیچ نقش دیگری نمی‌تواند او را در آن شب هدف قرار دهد. (هر شب)


arsonist.jpgآتش‌افروز
مافیا - قدرت رای ۲

قابلیت روز: در هر نوبت می‌تواند یک نقش حریف را مخفیانه نفتی کند. (۳ سهمیه)
قابلیت شب: فندک زده و خودش و تمام نقش‌هایی که نفتی شده‌اند را می‌کشد.


prince.jpgشازده
مافیا - قدرت رای ۵

قابلیت روز: یکی از نقش‌های غیرمافیای حریف را انتخاب کرده و به مدت یک روز قدرت رای دادن را از او می‌گیرد. (۲ سهمیه)
قابلیت شب: یکی از نقش‌های غیرمافیای حریف را انتخاب کرده و جلوی فعالیت او را می‌گیرد. (هر شب) همچنین اگر آن نقش در آن شب اقدام به فعالیت کند، شازده او را می‌کشد. (۱ سهمیه)


mafia.jpgمافیای ساده
مافیا - قدرت رای ۲
قابلیت روز: ندارد.
قابلیت شب: ندارد.


leader.jpgپیشوا
فرقه - قدرت رای ۴

قابلیت روز: در هر نوبت می‌تواند یک نقش خودی انتخاب کرده و آن را به پیرو فرقه تبدیل کند. (۵ سهمیه)
قابلیت شب: یک نقش شهروند حریف را انتخاب کرده و آن را به پیرو فرقه خودی تبدیل می‌کند. (هر شب)


member.jpgپیرو
فرقه - قدرت رای ۱

قابلیت روز: به ازای هر نقش فرقه خودی جز خودش، یک قدرت رای اضافه می‌گیرد.
قابلیت شب: هر شب یک پیرو فرقه خودی قربانی شده و کشته می‌شود تا فرقه پابرجا بماند.


warlock.jpgجنگیر
فرقه - قدرت رای ۴

قابلیت روز: هر نقش حریف که به جنگیر رای به اعدام بدهد، یک قدرت رای از آن نقش تا آخر بازی کم می‌شود.
قابلیت شب: یک نقش حریف با قدرت رای کمتر ۳ یا کمتر را انتخاب کرده، او را تسخیر کرده و از قابلیت نقشش استفاده می‌کند. سپس آن نقش به نقش ساده تبدیل می‌شود. (هر شب)


witch.jpgساحر
فرقه - قدرت رای ۳

قابلیت روز: در هر نوبت می‌تواند یک نقش حریف را جادو کند. فعالیت نقشی که جادو شده روی ساحر انجام نمی‌شود و آن نقش نمی‌تواند به ساحر رای دهد. (۴ سهمیه)
قابلیت شب: یکی از نقش‌های جادوشده حریف را انتخاب کرده و به پیرو فرقه خودی تبدیل می‌کند (هر شب)


missio.jpgمبلغ
فرقه - قدرت رای ۲

قابلیت روز: هر نقش حریف که به او رای به اعدام بدهد، یک قدرت رای به مبلغ تا آخر بازی اضافه می‌شود.
قابلیت شب: می‌تواند تمام نقش‌های ساده‌ی خودی و حریف را به پیرو فرقه خودی تبدیل کند. (۱ سهمیه)


fortune.jpgرمال
فرقه - قدرت رای ۳

قابلیت شب: یک نقش حریف را حدس می‌زند که در روز بعد اعدام می‌شود. (هرشب)
قابلیت روز:‌ در صورتی که حدس شب گذشته‌اش درست از آب دربیاید، یک نقش حریف را به پیرو فرقه خودی تبدیل می‌کند.


zealot.jpgپیشمرگ
فرقه - قدرت رای ۲
قابلیت روز: هنگام ورود به زمین بازی، مخفیانه یک نقش فرقه خودی را انتخاب کرده و پیشمرگ او می‌شود. در صورتی که آن نقش بمیرد، از مرگ نجات یافته و پیشمرگ به‌جایش می‌میرد.
قابلیت شب: در صورت مرگ در شب، در آن شب هیچ پیرو فرقه خودی قربانی نمی‌شود.


achilles.jpgروئین‌تن
شهروند - قدرت رای ۴

قابلیت روز: درصورتی که تعداد شهروندان خودی از تعداد شهروندان حریف بیشتر باشد، ۲ قدرت رای اضافی دریافت می‌کند.
قابلیت شب: در شب ضدضربه است و فقط با اعدام از بازی حذف می‌شود. همچنین به‌طور کامل غیرقابل جذب است.


samurai.jpgسامورایی
شهروند - قدرت رای ۴

قابلیت روز: در صورت اعدامش، یکی از شهروندان حریف را به شهروند ساده تبدیل می‌کند.
قابلیت شب: در صورت کشته شدن در شب یا اقدام برای جذب او، کشته می‌شود و فردی را که اقدام به قتل یا جذب کرده می‌کشد.


mayor.jpgشهردار
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: در ابتدای روز یک نقش شهروند خودی را انتخاب کرده و هیچ‌ نقشی نمی‌تواند به آن نقش رای بدهد. (هر روز یک بار)
قابلیت شب: یک بار در بازی می‌تواند فاز شب را لغو کند، بدین‌ترتیب در آن شب هیچ اتفاقی نمی‌افتد و فاز روز بعد آغاز می‌شود. (۱ سهمیه)


judge.jpgقاضی
شهروند - قدرت رای ۴

قابلیت روز: در صورت اعدام شهروند خودی، می‌تواند از اعدام او جلوگیری کرده و نقشی از حریف که بیشترین رای را آورده اعدام کند. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: مافیاها و فرقه‌های حریف که قدرت رای ۴ یا کمتر دارند نمی‌توانند او را در شب هدف قرار دهند.


hunter.jpgشکارچی
شهروند - قدرت رای ۴

قابلیت روز: در صورت اعدام شکارچی، می‌تواند یکی از رای‌دهندگان به خودش را پیش از شروع شب بکشد.
قابلیت شب: یک نقش خودی را انتخاب کرده و نزد او تله‌ای می‌گذارد. هر مافیا یا فرقه‌ای که آن نقش را در آن شب هدف قرار دهد، کشته خواهد شد. (هر شب)


martyr.jpgفدایی
شهروند - قدرت رای ۳

قابلیت روز: در صورت اعدام فدایی، در شب بعدش هیچ شهروند خودی کشته نخواهد شد.
قابلیت شب: در صورت مرگ در شب، در شب بعدش هیچ شهروند خودی کشته نخواهد شد.


police.jpgپلیس
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: یکی از نقش‌های مافیای حریف را انتخاب کرده و به مدت یک روز قدرت رای دادن را از او می‌گیرد. (۲ سهمیه)
قابلیت شب: یکی از نقش‌های مافیا یا فرقه‌ی حریف را انتخاب کرده و او را می‌کشد. (۱ سهمیه)


detective.jpgکاراگاه
شهروند - قدرت رای ۳

قابلیت روز: یکی از نقش‌های حذف شده در شب قبل را انتخاب کرده و به قاتل آن نقش، ۳ رای به اعدام اضافه می‌دهد (۲ سهمیه).
قابلیت شب: یکی از نقش‌های مافیا یا فرقه‌ی حریف را انتخاب کرده و او را ردیابی می‌کند، بدین‌ترتیب در پایان شب از فعالیت آن نقش در آن شب مطلع خواهد شد. (هر شب)


doctor.jpgدکتر
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: به ازای هر دکتر، جراح، پرستار یا داروساز خودی و حریف جز خودش، ۱ رای به قدرت رای او اضافه می‌شود.
قابلیت شب: یکی از نقش‌های شهروند خودی را انتخاب کرده و او را از مرگ در آن شب نجات می‌دهد. (هر شب)


surgeon.jpgجراح
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: به ازای هر دکتر، جراح، پرستار یا داروساز خودی و حریف جز خودش، ۱ رای به قدرت رای او اضافه می‌شود.
قابلیت شب: یکی از نقش‌های شهروند خودی را انتخاب کرده، او را از مرگ در آن شب نجات می‌دهد و قاتل او را می‌کشد. (هر شب)


nurse.jpgپرستار
شهروند - قدرت رای ۱

قابلیت روز: به ازای هر دکتر، جراح، پرستار یا داروساز خودی و حریف جز خودش، ۲ رای به قدرت رای او اضافه می‌شود.
قابلیت شب: یکی از نقش‌های خودی یا حریف را انتخاب کرده، او را از مرگ در آن شب نجات می‌دهد و جلوی فعالیت او را می‌گیرد. (هر شب)


pharmacist.jpgداروساز
شهروند - قدرت رای ۱

قابلیت روز: به ازای هر دکتر، جراح، پرستار یا داروساز خودی و حریف جز خودش، ۱ رای به قدرت رای او اضافه می‌شود.
قابلیت شب: یکی از نقش‌های خودی یا حریف را انتخاب کرده، در صورتی که به قتل برسد او را نجات می‌دهد و در غیر این صورت، او را می‌کشد. (هر شب)


sheikh.jpgشیخ
شهروند - قدرت رای ۳

قابلیت روز: یک شهروند خودی را مخفیانه انتخاب می‌کند و او را تحت پوشش قرار می‌دهد. (۳ سهمیه) هر بار که نقشی از حریف به شهروندان تحت‌پوشش شیخ رای بدهند، یک رای به قدرت رای شیخ اضافه می‌شود.
قابلیت شب: یک شهروند خودی را انتخاب کرده و از هر گونه جذب و تغییر نقش او جلوگیری می‌کند. (هر شب)


karbalaei.jpgکربلایی
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: در صورت اعدام فرقه‌ی خودی یا حریف، یک پیرو فرقه حریف را می‌کشد.
قابلیت شب: یک پیرو فرقه حریف را انتخاب کرده و او را به شهروند ساده تبدیل می‌کند. (هر شب)


illusionist.jpgشعبده‌باز
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: در صورتی که رای بیاورد، می‌تواند شعبده کند و به تعداد رایی که آورده، به قدرت رای خود اضافه کند. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: یک نقش خودی یا حریف را انتخاب کرده، هر کسی شعبده‌باز را هدف قرار دهد درعوض آن نقش را هدف قرار می‌دهد. (هر شب)


councelor.jpgمستشار
شهروند - قدرت رای ۳

قابلیت روز: در صورتی که حداقل دو نقش شهروندی خودی دیگر وجود داشته باشد، دو رای به قدرت رای مستشار اضافه می‌شود.
قابلیت شب: می‌تواند به‌مدت یک شب به یکی از نقش‌های شهروندی دیگر تبدیل شود. (هر شب)


gunman.jpgتفنگدار
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: یک شهروند خودی را مخفیانه انتخاب کرده، هر نقشی به او رای بدهد یک تیر از تفنگدار می‌خورد. (۵ سهمیه)
قابلیت شب: به یکی از نقش‌هایی که در روز از او تیر خورده شلیک می‌کند و او را می‌کشد. (هر شب)


sniper.jpgحرفه‌ای
شهروند - قدرت رای ۳

قابلیت روز: تا زمانی که از قابلیت شب خود استفاده نکرده، ۲ رای به قدرتش رایش اضافه می‌شود.
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده و او را می‌کشد. (۱ سهمیه)


sheriff.jpgکلانتر
شهروند - قدرت رای ۳

قابلیت روز: یک بار در بازی می‌تواند فاز روز را لغو کند، بدین‌ترتیب در آن روز هیچ اعدامی انجام نمی‌شود و بلافاصله فاز شب بعد آغاز می‌شود. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: یک نقش غیرشهروند حریف را انتخاب کرده و او را می‌کشد (هر شب)


pirate.jpgغارتگر
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: هر نقشی از حریف به غارتگر رای بدهد، یک قدرت رای به غارتگر اضافه می‌شود.
قابلیت شب: هر نقشی از حریف که غارتگر را هدف قرار دهد، تبدیل به بی‌نقش (مافیای ساده، شهروند ساده، پیرو فرقه یا ستون‌ پنجم) می‌شود.


intern.jpgکارآموز
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: درصورتی که نقش شهروند خودی اعدام شود،‌ کارآموز می‌تواند نقش او را بگیرد. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: هر نقش شهروندی که او را هدف قرار دهد، یک سهمیه از آن قابلیت به کارآموز داده می‌شود. (هر شب)


citizen.jpgشهروند ساده
شهروند - قدرت رای ۲

قابلیت روز: ندارد.
قابلیت شب: ندارد.


serialk.jpgقاتل
فرعی - قدرت رای ۲

قابلیت روز: می‌تواند پنهان شود، در این صورت در آن فاز رایی دریافت نخواهد کرد. (۲ سهمیه)
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده و آن نقش را می‌کشد. (هر شب)


exec.jpgجلاد
فرعی - قدرت رای ۳

قابلیت روز: در پایان روز می‌تواند نقشی از حریف که بعد از اعدامی بیشترین رای را آورده بکشد. (۱ سهمیه)
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب می‌کند، رای جلاد به آن نقش در فاز بعد دوبرابر حساب می‌شود. (هر شب)


devil.jpgشیطان
فرعی - قدرت رای ۴

قابلیت روز: نقش‌های غیرشهروند نمی‌توانند به شیطان رای بدهند.
قابلیت شب: یک نقش غیرشهروند حریف با قدرت رای کمتر ۳ یا کمتر را انتخاب کرده، او را تسخیر کرده و از قابلیت نقشش استفاده می‌کند. سپس آن نقش به نقش ساده تبدیل می‌شود. (هر شب)


dictator.jpgدیکتاتور
فرعی - قدرت رای 4

قابلیت روز: درصورتی که مافیا یا فرقه‌ی خودی در زمین وجود نداشته باشد، قدرت رایش دوبرابر می‌شود.
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب کرده، در صورتی که آن نقش در آن شب فعالیت داشته باشد، دیکتاتور هدف فعالیتش را مشخص می‌کند. (هر شب)


joker.jpgجوکر
فرعی - قدرت رای ۲

قابلیت روز: یک نقش غیرشهروند خودی را انتخاب می‌کند، در صورت اعدام آن نقش در آن روز، جوکر به‌جایش اعدام می‌شود.
قابلیت شب: یک نقش خودی یا حریف را انتخاب کرده، هر کسی جوکر را هدف قرار دهد درعوض آن نقش را هدف قرار می‌دهد. (هر شب)


clown.jpgدلقک
فرعی - قدرت رای ۲

قابلیت روز: در صورتش اعدامش، یک نقش خودی را در فاز روز بعد غیرقابل‌اعدام می‌کند.
قابلیت شب: درصورتی که در شب کشته شود، زنده مانده و به ستون پنجم تبدیل می‌شود.


wizard.jpgجادوگر
فرعی - قدرت رای ۳

قابلیت روز: در هر نوبت می‌تواند یک نقش حریف را جادو کند. فعالیت نقشی که جادو شده روی جادوگر انجام نمی‌شود و آن نقش نمی‌تواند به جادوگر رای دهد. (۴ سهمیه)
قابلیت شب: یکی از نقش‌های حریف که جادو شده را انتخاب می‌کند و آن نقش را می‌کشد. (هر شب)


bh.jpgجایزه‌بگیر
فرعی - قدرت رای ۲

قابلیت روز: هر روزی که نقشی که جایزه‌بگیر به آن رای داده اعدام نشود، رای جایزه‌بگیر به آن نقش در روز بعد دوبرابر حساب می‌شود.
قابلیت شب: یک نقش حریف را انتخاب می‌کند، در صورتی که آن نقش در آن شب کشته شود، ۱ رای به قدرت رای جایزه‌بگیر اضافه می‌شود.


escapee.jpgفراری
فرعی - قدرت رای ۲

قابلیت روز: در صورتی که رای به اعدام نیاورد، در فاز شب بعد ضدضربه خواهد بود.
قابلیت شب: در صورتی که هیچ کس در شب او را هدف قرار ندهد، در فاز بعد غیرقابل‌اعدام خواهد بود.


5th.jpgستون پنجم
فرعی - قدرت رای ۲

قابلیت روز: ندارد
قابلیت شب: ندارد
 
آخرین ویرایش:
 • Like
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Erfan، Chavosh، Yasin و 1 کاربر دیگر

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #3
نمونه بازی
در اینجا یک نمونه از یک دست بازی اجرا می‌کنم تا ببینید این بازی چطوریه.

در این بازی، شخصیت‌های فرضی «بازیکن ۱» و «بازیکن ۲» مقابل هم قرار می‌گیرن.

در شروع بازی، بازیکنان نقش‌هاشون رو انتخاب می‌کنن، به این شکل که:
۱) ابتدا هر کدوم ۴ نقش به انتخاب خودشون به صورت آزاد و غیرتکراری انتخاب می‌کنن.
۲) سپس ۴ نقش کاملا رندوم به هر بازیکن داده می‌شه که ممکنه تکراری هم باشن (چه بین خودشون، چه با نقش‌های انتخاب شده در مرحله‌ی ۱)
۳) سپس گاد هر بار ۳ نقش بهشون پیشنهاد می‌ده، نفر اول یک نقش از اون ۳ نقش انتخاب می‌کنه و نفر دوم از ۲ نقش باقی‌مانده ۱ نقش رو انتخاب می‌کنه. در اینجا بازیکنان از انتخاب همدیگه مطلع نمی‌شن. همچنین هر بار بازیکنی که اول انتخاب می‌کنه عوض می‌شه و درواقع نوبتی هست. این مرحله ۴ بار تکرار می‌شه.

مثال: گاد به بازیکن ۱، نقش‌های «کلانتر، سناتور، یاکوزا» رو پیشنهاد می‌ده. بازیکن‌ ۱ کلانتر رو انتخاب می‌کنه. بازیکن ۲ هم از بین سناتور و یاکوزا، یاکوزا رو انتخاب می‌کنه. سپس گاد به بازیکن ۲ نقش‌های «تفنگدار، شکارچی، قاتل» رو پیشنهاد می‌ده که بازیکن ۲ نقش قاتل رو انتخاب می‌کنه. بازیکن ۱ هم از بین تفنگدار و شکارچی، نقش تفنگدار رو انتخاب می‌کنه.

این روند ادامه پیدا می‌کنه تا جایی که هر دو بازیکن ۱۲ نقش داشته باشن. این نقش‌ها ممکنه تکراری هم باشن، مثلا یک بازیکن از یک نقش دو عدد یا بیشتر داشته باشه که بستگی به شانسش و انتخاب خودش داره. همچنین دقت کنید که در هیچ کدوم از مراحل، بازیکنان از نقش‌های بازیکن حریف مطلع نمی‌شن.

در اینجا فرض می‌کنیم که بازیکن ۱ و بازیکن ۲ نقش‌های زیر رو انتخاب کردن (من رندوم انتخاب کردم چون حوصله نداشتم جای هر کدوم فکر کنم :دی):
بازیکن ۱ بازیکن ۲
شکارچیشازده
وکیلدلقک
پلیسفدایی
یاکوزاهکر
مستشارداروساز
شیطانسامورایی
آدمکشدکتر
جوکررمال
دلقکفراری
ساقیجلاد
غارتگرهکر
خیاطمبلغ

سپس یکی از بازیکنان به قید قرعه بازی رو آغاز می‌کنه.
بازی از فاز روز شروع می‌شه. فاز روز به این شکله که هر بازیکن در نوبتش می‌تونه از نقش‌هایی که داره، نقش وارد بازی کنه. همچنین در هر نوبت بازیکن با یک نقش خودی رای به اعدام می‌ده.
در نوبت اول هر بازیکن می‌تونه تا ۳ نقش وارد بازی کنه.
بازیکن ۱ نقش‌های وکیل، خیاط و یاکوزا رو وارد بازی می‌کنه. طبیعتا نقش دیگه‌ای هنوز داخل بازی نیست و بازیکن ۱ هم دلش نمی‌خواد به خودش رای بده، بنابراین نوبت بازیکن ۲ می‌شه.
بازیکن ۲ نقش‌های دکتر، جلاد و رمال رو وارد بازی می‌کنه. جلادش با قدرت رای ۳ به خیاط حریف رای می‌ده. بنابراین تا اینجا خیاط بازیکن ۱، ۳ رای به اعدام داره.
بازیکن ۱ نقش ساقی رو وارد بازی می‌کنه (کلا مافیا دوست داره). و با خیاط بهش لباس پدرخوانده می‌ده. از قابلیت روز ساقی استفاده می‌کنه و رمال حریف رو مست می‌کنه تا قدرت رایش رو از ۳ به ۱ کاهش بده. بعد خیاطش با قدرت رای ۵ به دکتر حریف رای می‌ده و اینجا دکتر بازیکن ۲، ۵ رای به اعدام داره.
دقت کنید که چون ساقی بازیکن ۱ لباس پدرخوانده داره، بازیکن ۲ نمی‌دونه از کجا خورده :دی و کدوم نقش بازیکن ۱ درواقع ساقی هست که جلادش رو مست کرده.

بازی در روز به همین شکل تا زمانی که همه نقش‌ها رای داده باشن ادامه پیدا می‌کنه. چند نکته اینجا وجود داره، یکی اینکه بازیکنان نمی‌تونن رایشون رو تغییر بدن. دو اینکه بازیکنان می‌تونن اعمال روز رو در نوبتشون به هر ترتیبی که خواستن انجام بدن، مثلا اول رای بدن، بعد نقش وارد بازی کنن و بعد فعالیت انجام بدن. البته مشخصه که برای اینکه فعالیت یه نقش انجام بشه یا رای بده، باید اول وارد بازی بشه. سه اینکه در هر فاز روز، هر بازیکن نمی‌تونه بیشتر از ۵ نقش وارد بازی کنه. رای دادن در هر نوبت اجباریه و اگه کسی در نوبتش رای نده نمی‌تونه توی اون نوبت کار دیگه‌ای بکنه. بازیکنان می‌تونن به نقش‌های خودشون رای بدن. ممکنه در یک فاز روز، یک بازیکن نقش بیشتری از بازیکن دیگه در بازی داشته باشه. در این صورت نوبت یک بازیکن در اون فاز روز تموم می‌شه و بازیکن دیگه می‌تونه نوبت‌های خودش رو پشت هم انجام بده. ضمن اینکه وارد کردن نقش‌ها به بازی در هر نوبت اجباری نیست و یک بازیکن می‌تونه نقش‌هاش رو هرچقدر دوست داشت نگه داره و وارد بازی نکنه.

در پایان فاز روز نقشی که از همه بیشتر رای اورده اعدام می‌شه و بازی به فاز شب می‌ره. در فاز شب هر بازیکن اهداف فعالیت‌های نقش‌هاش رو به گاد اعلام می‌کنه. همچنین برای فعالیت‌هایی که در شب انجام می‌ده ترتیب هم انتخاب می‌کنه (مثلا ۱- فعالیت آدمکش، ۲- فعالیت دکتر و ...) سپس بر اساس این ترتیب نتیجه‌ی فعالیت‌ها مشخص می‌شه و اگه نقشی کشته بشه اعلام می‌شه. هیچ چیز دیگه‌ای به صورت عمومی اعلام نمی‌شه. بعد از فاز شب بازی دوباره به فاز روز می‌ره و ادامه پیدا می‌کنه.


بازی در یکی از این دو حالت به پایان می‌رسه:
۱) تمام نقش‌های یک بازیکن از بازی حذف بشن، در این صورت بازیکنی که هنوز نقش توی بازی داره برنده بازی می‌شه.
۲) مجموع قدرت رای نقش‌های داخل بازی یک بازیکن، ۲ برابر یا بیشتر از مجموع قدرت رای نقش‌های بازیکن دیگه باشه. در این صورت بازیکنی که قدرت رای بیشتر داره برنده بازی می‌شه.
 
آخرین ویرایش:
 • Like
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Erfan، Amir، Chavosh و 1 کاربر دیگر

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #4
قوانین
قوانین انتخاب نقش‌ها:

۱) در مرحله‌ی ۱ انتخاب نقش‌ها، هر بازیکن ۴ نقش انتخاب می‌کنه. این ۴ نقش به‌شرطی که تکراری نباشن، می‌تونن هر نقشی باشن.

۲) در مرحله‌ی ۲ انتخاب نقش‌ها، هر بازیکن به صورت کاملا رندوم ۴ نقش دریافت می‌کنه. این ۴ نقش ممکنه تکراری باشن یا توی انتخاب‌های مرحله‌ی ‍۱ هم وجود داشته باشن.

۳) در مرحله‌ی ۳ انتخاب نقش‌ها، در هر نوبت به یک بازیکن ۳ نقش کاملاً رندوم (که ممکنه تکراری باشن) پیشنهاد می‌شه، اون بازیکن یک نقش انتخاب می‌کنه و بعد دو نقش باقی‌مونده به حریف پیشنهاد می‌شه و اون هم یک نقش انتخاب می‌کنه. هر بار بازیکنی که ابتدا ۳ نقش بهش پیشنهاد می‌شه می‌چرخه و به این ترتیب هر بازیکن ۲ بار قبل از حریف انتخاب می‌کنه و ۲ بار بعد از حریف.

۴) تمام مراحل انتخاب نقش‌ها به‌صورت مخفیانه انجام می‌شه و بازیکن‌ها از نقش‌های بازیکن دیگه اطلاعی ندارن.

قوانین فاز روز:

۱) بازی با فاز روز شروع می‌شه و فاز روز به‌ صورت نوبتی اجرا می‌شه. نوبت اول در فاز روز ۱ به‌صورت رندوم انتخاب می‌شه و بعد از اون در ابتدای هر فاز روز می‌چرخه.

۲) هر بازیکن در هر نوبت می‌تونه ۱ نقش از لیست نقش‌هاش وارد بازی کنه. تنها استثنا نوبت اول فاز روز ۱ برای هر بازیکن هست که در اون هر بازیکن می‌تونه تا ۳ نقش وارد بازی کنه.

۳) هر بازیکن در هر فاز روز نمی‌تونه مجموعا بیشتر از ۵ نقش وارد بازی کنه. به جز فاز روز ۱ که در اون هر بازیکن می‌تونه تا ۶ نقش وارد بازی کنه.

۴) در هر نوبت بازیکن باید با یکی از نقش‌هاش رای به اعدام بده، در غیر این صورت نمی‌تونه از نوبتش استفاده کنه و بالافاصله نوبت بازیکن بعدی می‌شه. یعنی اگه تمام نقش‌های یک بازیکن رای داده باشن، اون بازیکن دیگه نوبتی نداره مگر نقش جدیدی وارد بازی کنه. همچنین در صورتی که یک بازیکن نوبت خودش رو انجام نده، دیگه در اون فاز نوبتی نخواهد داشت. به علاوه اینکه بازی کردن حداقل یک نوبت در هر فاز روز اجباریه.

۵) در هر نوبت، بازیکن در صورتی که رای بده می‌تونه از قابلیت روز نقش‌هاش به صورت آزادانه انتخاب کنه. آزادانه یعنی ۱) می‌تونه قابلیت‌ها رو به هر ترتیبی که خواست و قبل و بعد از وارد کردن نقش یا رای دادن انجام بده. ۲) می‌تونه در هر نوبت هر تعداد فعالیتی که خواست با هر تعداد نقشی که داخل بازی داره انجام بده (به شرط داشتن سهمیه).

۶) هر بازیکنی که نوبتش می‌شه، باید تمام اعمالش رو توی یک پست بنویسه. این شامل قابلیت‌های روز (با ذکر نام نقش انجام دهنده‌ی فعالیت، نام نقش هدف فعالیت و تاثیر اون فعالیت)، رای به اعدام (و ذکر نقشی که رای به اعدام رو داده و قدرت رایش) و وارد کردن نقش به بازی (با ذکر نام نقش) می‌شه. بدیهیه که قابلیت‌هایی که به صورت مخفی هستن (مانند قابلیت خیاط یا بازیگر) در پست اعلام نمی‌شن و به صورت مخفیانه به گاد اعلام می‌شن.

۷) در صورتی که بازیکن از یک نقش بیشتر از ۱ عدد در زمین بازی داشته باشه، باید با شماره یا اسم (خیاط ۲ یا جعفر خیاط) از هم دیگه تفکیکشون کنه. به دلیل سلیقه‌ی گاد هم اسم دادن ارجحه :دی

۸) در پایان فاز روز نقشی که بیشتر از همه رای به اعدام داشته باشه، اعدام شده، قابلیت‌های خاصی در صورت اعدام اگر داشته باشه انجام شده و از بازی خارج می‌شه. در صورتی که رای به اعدام دو نقش مساوی بشه، نقشی اعدام می‌شه که آخرین رای رو آورده.

۹) رای به اعدام بعد از ثبت‌ شدن دیگه قابل تغییر نیست و بازیکن نمی‌تونه رای به اعدامش رو تغییر بده. همچنین قابلیت‌هایی که روی قدرت رای تاثیر دارن، شامل رای‌هایی که پیش اون داده شده نمی‌شن. (مثلا بعد از اینکه پدرخوانده رای بده، اگه وکیل رای پدرخوانده رو دوبرابر کنه، روی رایی که پدرخوانده قبل از اون داده تاثیری نداره)

قوانین فاز شب:

۱) هر بازیکن به صورت مخفیانه و یک‌جا، استفاده‌اش از قابلیت‌های نقش‌هاش رو به گاد اعلام می‌کنه.

۲) همچنین برای قابلیت‌هایی که استفاده می‌کنه ترتیب می‌ده. مثال:
۱) آدمکش: پرستار حریف رو بکشه.
۲) دکتر: پلیس رو نجات بده.
۳) پلیس: ساحر حریف رو بکشه.
...

۳) وقتی هر دو بازیکن اهداف شبشون رو فرستادن، فعالیت‌های شبشون به نوبت و به ترتیبی که اعلام کردن و با اولویت به فردی که نقشش در فاز قبل اعدام شده، انجام می‌شن. یعنی ابتدا فعالیت ۱ بازیکنی که نقشش اعدام شده، سپس فعالیت ۱ بازیکن دوم، بعد فعالیت ۲ بازیکن اول و بعد فعالیت ۲ بازیکن دوم و به همین ترتیب تا آخر.

۴) در پایان فاز شب اعلام می‌شه که چه نقشی از کدوم بازیکن کشته شده. همچنین برخی اطلاعات مثل ردیابی کاراگاه هم به بازیکن مربوطه به‌صورت خصوصی اعلام می‌شه.

قوانین پایان بازی:

۱) در صورتی که تمام نقش‌های یک بازیکن از بازی حذف بشن و توی لیست نقش‌هاش هم دیگه نقشی برای وارد بازی کردن نداشته باشه، بازی رو باخته و بازیکن دیگه برنده می‌شه.

۲) در صورتی که مجموع قدرت رای نقش‌های یک بازیکن در زمین بازی (با احتساب قدرت رایی که از قابلیت‌ها به دست می‌ارن یا از دست می‌دن) دوبرابر یا بیشتر از مجموع قدرت رای بازیکن دیگه باشه، اون بازیکن برنده‌ می‌شه. این قانون فعلا برای دور اول حذف شده و اجرا نمی‌شه

۳) مساوی فقط در صورتی اتفاق می‌افته که هر دو بازیکن به‌صورت همزمان و در یک نوبت تمام نقش‌هاشون رو از دست بدن.

سایر قوانین:

۱) هر گونه قرعه‌کشی در تاپیک و با استفاده از تاس یا سکه انجام می‌شه.

۲) بازیکنان خودشون مسئول یادآوری تاثیرات قابلیت‌ها هستن. یعنی مثلا اگر نقشی برای افزایش قدرت رایش واجد شرایط باشه (مثل روئین‌تن یا یاکوزا) خود بازیکن باید اعلام کنه و اگه اعلام نکنه و گاد یادش بره تقصیری گردن گاد نیست :دی
 
آخرین ویرایش:
 • Like
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya، Chavosh و Erfan

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #5

دور اول بازی مافیا: دوئل به زودی با تقابل جذاب چاوش و امیر آغاز می‌شه :دی

 
 • Like
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya، Amir و Chavosh

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #6
قابلیت جدیدی از نوع bb-code به سایت اضافه شده که می‌تونید برای نشون دادن نقش‌هاتون ازش استفاده کنید.

دکمه‌ی استفاده از این ویژگی در کنار دکمه‌ی رای به اعدام تعبیه شده :دی و برای استفاده از اون باید نقش‌هاتون رو بین دو تا تگ با ویرگول و فاصله به شکل زیر بنویسید:

کد:
[DECK]پدرخوانده، تروریست، آدمکش، وکیل[/DECK]

نتیجه:
نمایش نقش‌ها


برای نشون دادن نقش‌ها باید روی این دکمه کلیک کنید.

اگر هم نمی‌خواید یا نمی‌تونید از این ویژگی استفاده کنید، حتما اسم نقش‌هایی که داخل بازی دارید رو در انتهای پست نوبتتون بنویسید.
 
آخرین ویرایش:
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Chavosh

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #7
شروع بازی - فاز روز ۱
خب چاوش و امیر هر کدوم ۱۲ نقش دریافت کردن و بازی شروع می‌شه :دی

برای اینکه مشخص بشه اول کدوم بازیکن بازی می‌کنه، سکه می‌اندازیم.
شیر بیاد چاوش، خط بیاد امیر.
ادغام پست‌ها در

1 سکه:​

شیر

ادغام پست‌ها در

شیر اومد و چاوش بازی رو شروع می‌کنه :دی

 
آخرین ویرایش:
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Chavosh

Chavosh

کارکشته مافیا
Mar 21, 2020
243
71
235
مدال‌ها
28
 • #8
سلام خدمت همه شما خوانندگان محترم و تشکر از گاد گرام و رقیب گرمابه و گلستان :دی

با نام و یاد خدا، دکتر صدرا و جراح مهسا خانوم رو وارد بازی می‌کنم :))


نمایش نقش‌ها
 
 • Like
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mamalgr، Pouya، God و 2 کاربر دیگر

Amir

Underwood
Mar 17, 2020
473
296
560
مدال‌ها
38
 • #9
بنام پدرخوانده مهدی

نمایش نقش‌هاخیاط رای میدهد به جراح رفیق جون جونیم چاوش :دی

آقای چاوش من می خوام به دوئلی ببازم که شما اون سر دوئلش باشی :دی به جبران همه مافیا های قدیم :))
 
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Chavosh

Chavosh

کارکشته مافیا
Mar 21, 2020
243
71
235
مدال‌ها
28
 • #10
به به سلام عزیز دلم :))

۱- رای به خیاط توسط جراح :دی

۲- همین :))
ادغام پست‌ها در

والا ما همیشه دوئل‌های مافیا رو باختیم به شما، اینم روش :))
 
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Amir

Amir

Underwood
Mar 17, 2020
473
296
560
مدال‌ها
38
 • #11
سلامممم.

ما زمین خورده ایم :ایکس

پدرخوانده با چهار رای میده به جراح

منم همین :))
 
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Chavosh

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #12
خب خیاط امیر با ۵ رای به جراح چاوش رای می‌ده
جراح چاوش هم با ۳ رای (۲+۱) به خیاط امیر رای می‌ده.
پدرخوانده‌ی امیر هم با ۴ رای به جراح چاوش رای می‌ده.

خیاط امیر: ۳ رای
جراح چاوش: ۹ رای
ادغام پست‌ها در

لطفا هنگام رای دادن قدرت رایی که دارید باهاش رای می‌دید رو بگید. مرسی.
 
 • Love
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Amir

Chavosh

کارکشته مافیا
Mar 21, 2020
243
71
235
مدال‌ها
28
 • #13
دکتر محترم هم با ۳ رای می‌ده به خیاط :دی
 
 • Love
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Amir

Amir

Underwood
Mar 17, 2020
473
296
560
مدال‌ها
38
 • #14
نمایش نقش‌ها


ترسای خیاط که رای داده بود به جراح
مهسای خیاط هم با ۵ رای، رای میده به جراح
 
 • Love
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Chavosh

God

Administrator
گاد
Mar 11, 2020
1,246
771
0
 • #15
جراح چاوش: ۱۴ رای
ترسا، خیاط امیر: ۶ رای
 
 • Love
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Chavosh

Chavosh

کارکشته مافیا
Mar 21, 2020
243
71
235
مدال‌ها
28
 • #16
بنده یاسین حرفه‌ای رو وارد بازی کرده و باهاش با قدرت ۵ به همون ترسای خیاط رای می‌دم :)) :دی

پ.ن: گادفادر اون موقع که به جراح من رای داده بود قدرت رای‌ش ۵ بود نه ۴، یه اشتباهی رخ داده شده در محاسبات :دی
ادغام پست‌ها در

یعنی الان جراح من باید ۱۵ رای داشته باشه، ترسا، خیاط امیر ۱۱ :دی

نمایش نقش‌ها

ادغام پست‌ها در

خب به نظر اشتباه از من بوده، این پدرخوانده پدرسوخته لباس تنش بوده و رای‌ش همون ۴ هست :))
 
 • Love
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Amir

Amir

Underwood
Mar 17, 2020
473
296
560
مدال‌ها
38
 • #17
نمایش نقش‌ها


امیر تروریست با ۵ رای رای میده به جراح :)
خیر اشتباه رخ نداده مهدی پدزخوانده فیکه داداش، ترسا خیاط رو شب بزن از این غلطا نکنه دیگه :))
ادغام پست‌ها در

عه تروریست ۴ عه :))
 
 • Love
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Chavosh

Chavosh

کارکشته مافیا
Mar 21, 2020
243
71
235
مدال‌ها
28
 • #18
حقا که بیماری، هشتصدتا نقش رو تو هم کردی خودت تهش یادت می‌ره کدوم چی بود :)) :دی

آرش پلیس وارد بازی می‌شه و با ۲ رای ناقابل به همون ترسای خیاط رای می‌ده :دی
ادغام پست‌ها در

نمایش نقش‌ها
 
 • Love
 • Haha
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Amir

Amir

Underwood
Mar 17, 2020
473
296
560
مدال‌ها
38
 • #19
نمایش نقش‌ها


کیوان ساقی با ۴ رای بره رو جراح، کاری هم نکنه :))

بیمار توام چاوش :)) جراح شدن بلدی ؟ :))
 
 • Love
 • Haha
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Chavosh

Chavosh

کارکشته مافیا
Mar 21, 2020
243
71
235
مدال‌ها
28
 • #20
نمایش نقش‌ها


یه فری آتش افروز می‌یاد ۲ رای ناقابل دیگه به ترسا خیاط اضافه می‌کنه :دی

===

بله عزیزم، بیا درمانت کنم :))
 
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: Pouya و Amir

نقش‌های دوئل

تاس

+